Skip to main content

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Pressemelding   •   des 17, 2012 20:38 CET


Foreningen 2 Foreldre støtter den uttalte målsetting om å beskytte barn mot vold og overgrep.

F2F mener at virkemidlene som BLD foreslår er for lite treffsikre og lett kan misbrukes av gjenstridige foreldre til urettmessig å avskjære barnet kontakten med en av foreldrene etter samlivsbrudd.

Foreningen 2 Foreldre avviser departementets forslag om at kontradiksjon skal erstattes med selvjustis. Vårt konstruktive forslag er at det settes mye strengere krav til domstolenes saksbehandlingstid i barnesaker med påstander om vold og overgrep, kombinert med samvær under tilsyn mens saken undersøkes og besluttes av domstolen.

Barn har som utgangspunkt rett til et familieliv med begge sine foreldre og begge familiegrener, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt

Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

Helt unntaksvis kan det være riktig å skjerme barn fra en eller begge sine foreldre en periode dersom det er tilstrekkelig sannsynliggjort at forelderen(e) er til skade for barna sine. Målsettingen bør da være å gjenoppbygge kontakten på sikt.

Det må være sterke grunner for å nekte samvær med biologiske foreldre. Selv om ikke alle foreldre fungerer optimalt, så vil barnet alltid være opptatt av sin biologiske bakgrunn og slekt, som også danner utgangspunktet for barnets identitet. Det må derfor som hovedregel stimuleres til bedring av den kontakten, ikke motsatt.

Om foreldrene ikke vurderes til å ha tilstrekkelig omsorgskapasitet, må samvær under tilsyn gjennomføres så ofte som mulig, om det ikke er kontraindisert. 

Barneloven bør regulere forholdet mellom barn og omsorgsfulle foreldre, som også er normalen. Barnevernsproblematikk bør håndteres gjennom barnevernloven, og straffeproblematikk bør håndteres gjennom straffeloven.

F2F frykter for svak kompetanse på barnefaglige spørsmål i en straffeprosess, og fraråder derfor at spørsmålene om samvær og foreldreansvar skal kunne reises som en del av en straffesak.


Foreningen 2 Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.
Dette gjør vi gjennom hjelp til selvhjelp for foreldre som har opplevd samlivsbrudd, og gjennom politisk arbeid for å endre barneloven slik at likeverdig foreldreskap blir lovens utgangspunkt ved samlivsbrudd.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.