Skip to main content

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Pressemelding   •   okt 17, 2017 06:30 CEST

(17. oktober 2017) Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

– Vi ser hele tiden nye saker der den ene forelderen holder et jerngrep om barna for å sikre seg de økonomiske fordelene det gir å ha status som enslig forsørger. Altfor mange foreldre er opptatt av egne interesser framfor barnas behov. Dette er alarmerende og urovekkende, sier Jeanette Solheim, leder for F2F. 

Gjengangere er å nekte samvær på grunn av frykten for å miste stønader fremfor at barnet får mer omsorg fra den andre forelderen. 

– Mange barn risikerer å miste kontakten med den ene forelderen fordi alle systemer legger opp til kun å støtte den ene forelderens livssituasjon etter samlivsbrudd . Dette gjelder både økonomisk og juridisk. Systemet i Norge strider med FNs barnekonvensjon om at barna har rett til å ha kontakt med begge foreldrene, mener Solheim.

Vil belønne samarbeidende foreldre
All forskning viser at likeverdig foreldreskap og mye kontakt med begge foreldrene gir barna den mest positive utviklingen i tiden mens barndomsminnene skapes. 

Konflikt mellom foreldrene er det som skader barna mest. Økonomi er gjerne noe av det mest konfliktdrivende i foreldretvister. Dette gjør at dagens asymmetriske stønadsordninger hvor «winner takes it all» er spesielt skadelig for barna. 

F2F håper politikerne får øynene opp for dette og gjør tiltrengte endringer i stønadssystemet. 


Det viktigste tiltaket mot barnefattigdom er foreldrenes deltakelse i arbeidslivet. 

– Arbeidslinjen er en forutsetning for den norske velferdsstaten. Det bør gis incentiver for at foreldrene skal delta i yrkeslivet, samt legges til rette for at samarbeidene foreldre belønnes, sier Solheim.

Dempe konflikter
F2F mener at det er viktig for barnet å ha to tilstedeværende foreldre som kan gi barnet utfyllende omsorg, også om mor og far ikke lenger er kjærester. 

Stortinget har bedt Regjeringen se på økonomiske barrierer for delt bosted og likeverdig foreldreskap. F2F støtter dette da det ikke bør være insentiver som bidrar til at barna får redusert kontakt med en av familiegrenene.

– F2F ber om at familiepolitikken utformes på en måte som demper konfliktene mellom foreldre og sørger for at normen blir at barn skal beholde begge foreldre som hverdagsressurser, selv om mor og far har sluttet å være kjærester. F2F mener det er det beste for barna, noe som også støttes av nasjonal og internasjonal forskning. Vi undrer oss over mangelen på likeverd mange føler seg tvunget inn i etter reorganisering av familier. 

– Dette er noe som svært få barn finner hverken logikk eller trygghet ved. Ei heller er det særlig oppbyggende for barns utvikling generelt, eller selvfølelse spesielt, når en av foreldrene plutselig kan raderes ut fra hverdagslivet deres. Dessverre er ikke dette så uvanlig under dagens barnelovsystem.

Økonomi bør være underordnet i et samfunn som i Norge, hvor begge foreldre er både økonomiske forsørgere og omsorgspersoner for barna sine, avslutter Solheim.

For ytterligere informasjon, vennligst se kontaktpersoner under relatert nederst.

Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985. Foreningen drives på frivillig basis og har medlemmer tilknyttet en rekke fylkeslag-/kontakter.

Vår visjon: F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem - så enkelt, og så vanskelig.

Trygge familieforhold for disse barna krever:

  • Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
  • Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
  • En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
  • Rettslig, reell beskyttelse av barns forhold til begge dets biologiske foreldre og beskyttelse av samværsretten
  • Sikring av kontakt mellom barn og foreldre umiddelbart etter samlivsbrudd
  • Biologiske foreldre forespørres først ift å overta omsorg for barn der hovedomsorgshaver ikke er i stand til dette
  • Offentlig informasjonsplikt til begge biologiske foreldre om forhold som vedrører barnets ve og vel.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.