Skip to main content

Thorkildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet

Pressemelding   •   okt 17, 2012 01:03 CEST

I ytterste konsekvens kan en forelder med barneloven i hånd sette  til side samværsdommer avsagt i Høyesterett, ved å påberope seg "reell frykt" for hva den andre forelderen kan gjøre mot barnet. Foreningen 2 Foreldre mener at barn trenger vern, men barn trenger ikke at bitre foreldre utstyres med enda flere våpen. Heller enn å innføre nye lover som lett kan misbrukes, bør Regjeringen i stedet sørge for at domstolene er i stand til å bruke de verktøy som loven allerede gir, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Roger Sollied Johansen.

 - Det kan ikke være slik at en forelder som er part i en foreldrekonflikt også skal gjøres til dommer i samme sak. Vi vet at det foreligger begrunnet frykt for at barnet kan bli utsatt for uheldige handlinger under samvær. Men vi vet også at mange foreldre fremmer falske anklager i barnesaker for å "vinne" over den andre forelderen, ofte på bekostning av barnas rett til et familieliv med begge foreldre. F2F mener at der det fremsettes anklager mot en av eller begge barnets foreldre, må sannhetsgehalten i disse anklagene vurderes av en objektiv tredjepart som samtidig må bestemme hva som er best for barnet framover, sier Johansen.

 - Normalt er det til barnets beste å beholde begge foreldre med sine familiegreiner som ressurser, selv om mor og far ikke er kjærester lenger. Når det unntaksvis er nødvendig å skjerme barnet fra en eller begge foreldre må dette baseres på grundig saksbehandling. Å urettmessig frata barnet kontakten med en av sine foreldre og dennes familiegren er også et overgrep mot barnet.

 - Vi mener barneloven bør ta for seg normalsituasjonen med normalfungerende foreldre. Så bør overgrep og andre avvikssituasjoner håndteres av andre lover som barnevernloven og straffeloven, avslutter Johansen.

Ønskes ytterligere opplysninger:

Roger Sollied Johansen, leder……………..  tlf 997 38 999

Rune Harald Rækken, nestleder…………... tlf 905 23 845

Om Foreningen 2 Foreldre: F2F er en kjønnnøytral foreldreorganisasjon som har som målsetting å sikre trygge familieforhold for barn som har to hjem. F2F ble startet i 1985 og har i dag i underkant av 1000 medlemmer. Vårt arbeid er forankret i FNs konvensjon om barnets rettigheter og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Vi jobber for å sikre barnets rett til et familieliv med begge foreldre, selv om mor og far ikke er kjærester lenger.

 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy