Skip to main content

Pressemeldinger Se alle 19 treff

Kronikk: Den evige dragkampen om barna

Kronikk: Den evige dragkampen om barna

Pressemeldinger   •   jan 05, 2019 06:30 CET

Et system som nærmest tvinger likeverdige foreldre inn i ulikeverdige foreldreroller etter et samlivsbrudd, skaper mange unødvendige foreldretvister som dessverre rammer barna mest. En ny barnelov er nylig kommet på plass. Den er et steg i riktig retning.

Kronikk: Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Kronikk: Kvalitetssikring av de sakkyndige er nødvendig

Pressemeldinger   •   jun 11, 2018 12:48 CEST

​Aftenposten hadde 9.6 en reportasje om en mor som den psykologisk sakkyndige anbefalte som barnets hovedomsorgsperson, og som barnevernet senere konkluderte med var uegnet som omsorgsperson. At slikt som dette skjer, overrasker dessverre ikke oss som har sett en del foreldretvister (tidligere omtalt som barnefordelingssaker) i retten gjennom de siste tre tiår.

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

– Økonomiske hensyn truer barnets beste

Pressemeldinger   •   okt 17, 2017 06:30 CEST

Foreningen 2 foreldre (F2F) opplever stadig oftere at foreldrenes økonomiske motiver kommer i veien for at barn med to hjem får mest mulig kontakt med begge foreldrene. Dette til tross for at all forskning viser at barna trenger begge foreldrene.

Hederspris til Grethe Nordhelle

Hederspris til Grethe Nordhelle

Pressemeldinger   •   aug 22, 2017 06:30 CEST

Advokat og psykolog Grethe Nordhelle mottar Foreningen 2 Foreldres (F2F) hederspris 2017 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet.

Nyheter Se alle 10 treff

Regjeringen rapporterer for dårlig om skilsmissebarnas situasjon til FNs barnekomite

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:41 CEST

Regjeringen skal snart avgi rapport til FNs barnekomite ometterlevelsen avFNs barnekonvensjon i Norge. Dessverre ser vi at det er lite fokus på retten barn har til å ha god om omfattende kontakt med begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsform. Foreningen 2 Foreldre har i høringssvar påpekt hvordan norsk praksis innen barnelovområdet står i et problematisk forhold til FNs barnekonvensjon.

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør ikke forsvinne ved samlivsbrudd

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:34 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn.

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyheter   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Debatten om delt bosted eller likeverdig foreldreskap pågår, og selv barneombudet synes å misforstå hva hva delt bosted betyr. At barn får to hjem er en konsekvens av foreldrenes samlivsbrudd. Delt bosted betyr at foreldrene tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, mens barnets tid med hver forelder kan være likedelt eller skjevdelt. Se www.f2f.no/ordliste for oppklaring av begrepene.

Særkullsbarna taper stort dersom forslag til ny arvelov går gjennom

Nyheter   •   sep 22, 2014 22:36 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener at arvelovutvalgets forslag er et "gammelmodig" lovforslag tilpasset kjernefamilien med felles barn og ikke passer i seriemonogamiets tid. Spesielt er F2F bekymret over at arvelovutvalget vil bruke særkullsbarna som salderingspost ved å gi særkullsbarna langt dårligere arverettigheter etter sine foreldre enn barn hvor foreldrene lever samme til døden skiller dem ad.

Blogginnlegg Se alle 8 treff

Uheldig Høyesterettsdom

Blogginnlegg   •   feb 23, 2011 23:38 CET

I en barnefordelingssak fra 2010 om juridisk foreldreansvar for en far som aldri har bodd sammen med barnets mor, avsa Høyesterett oppsiktsvekkende nok en dom som gikk mot lovgivers vilje. Lovgiver har som utgangspunkt at felles foreldreansvar er normen med mindre det hefter noe med vedkommende som ønsker del i foreldreansvaret som gjør denne uegnet. Høyesterett følger ikke opp lovgivers vilje

Bokomtale: ”Mekling” av Grethe Nordhelle

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:40 CET

Gyldendal Norsk Forlag, 1.utgave 2006, 2. Utgave 2007. Bokens undertittel; ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering” angir viktige problemområder i samfunnet generelt. Bokens praktiske eksempler er imidlertid i overveiende grad hentet fra konflikter om barnefordeling etter samlivsbrudd. Derfor er ”Mekling” særlig relevant for lesere av F2F.

Barnets beste å beholde både mor og far som hovedomsorgspersoner etter bruddet

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:07 CET

Hovedregelen i barneloven (1981) er at barnets to hovedomsorgspersoner under samlivet, mor og far, reduseres til bare en etter bruddet. Under den krisen det ofte er for barnet at mor og far flytter fra hverandre har lovgiver ment at det normalt vil være til barnets beste at antall hovedomsorgspersoner etter bruddet reduseres til en. Enten mor eller far, ikke begge to.

Bokomtale; ”Samlivsbrudd og barnefordeling” – en studie av lagmannsrettsdommer.

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:04 CET

Denne gang vil vi omtale en bok som ikke er ny. Faktisk kom den ut så tidlig som i 2005 på Gyldendal forlag og skrevet av dr.philos Kristin Skjørten, med tittel ”Samlivsbrudd og barnefordeling”.

Bilder 2 treff

John Michal Sørensen, leder i F2F

John Michal Sørensen, led...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

178 KB • 1348 x 1576 px

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likest...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

33 KB • 796 x 448 px

Dokumenter Se alle 9 treff

Kontaktpersoner 2 treff

  • Pressekontakt
  • Leder, Foreningen 2 Foreldre
  • Media, politikk, organisasjon
  • leyudequr@mwf2llf.lbnoho
  • 99557910
John Michal har hatt styre- og lederverv i F2Fs fylkeslag i Hordaland i flere år, 1. gang fra 1999. Fra 2015 har han hatt verv... Vis mer

Rune var leder i F2F i perioden 1997-2005, samt nestleder fra 2009 til 2014. Etter dette hadde han igjen ledervervet fram til april 2017. Han er i dag seniorrågiver i F2F.