Skip to main content

Pressemeldinger 4 treff

Frode Thuen og Solveig Horne kommer. Kommer du?

Frode Thuen og Solveig Horne kommer. Kommer du?

Pressemeldinger   •   apr 13, 2016 23:44 CEST

Professor dr. psychol Frode Thuen mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2016 for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hans fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil overrekke hedersprisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre.

Likeverdige foreldre er best

Likeverdige foreldre er best

Pressemeldinger   •   mar 23, 2013 21:39 CET

Flere familievernkontorer "misforstår" delt bosted for barn, og motarbeider derved foreldre som er enige om likeverdig foreldreskap etter samlivsbrudd. Dette er brudd på meklingsforskriften. Langt verre er det at familievernkontorene ved sine utdaterte og ikke-forskningsbaserte holdninger gjør seg til motpart for foreldre som prioriterer et godt foreldresamarbeid også etter samlivsbrudd.

Media-no-image

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til endringer i barneloven, samvær under tilsyn mm

Pressemeldinger   •   sep 21, 2012 00:49 CEST

Foreningen 2 Foreldres syn kan sammenfattes på følgende måte: - Barn har rett til et familieliv med begge sine foreldre , uavhengig av foreldrenes samlivsstatus - Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt - Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likestilte foreldre

Pressemeldinger   •   des 08, 2010 12:54 CET

Dersom den nye Barneloven kunne gitt klare rettslige bestemmelser, ikke unntaksregler, ville vi sluppet mange rettstvister.

Nyheter 2 treff

Media-no-image

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyheter   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Debatten om delt bosted eller likeverdig foreldreskap pågår, og selv barneombudet synes å misforstå hva hva delt bosted betyr. At barn får to hjem er en konsekvens av foreldrenes samlivsbrudd. Delt bosted betyr at foreldrene tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, mens barnets tid med hver forelder kan være likedelt eller skjevdelt. Se www.f2f.no/ordliste for oppklaring av begrepene.

Media-no-image

Høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven

Nyheter   •   apr 24, 2013 00:48 CEST

F2F har vært på høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven. Våre overordnede synspunkter finner du i vedlagte presentasjon.

Blogginnlegg 4 treff

Media-no-image

Barnets beste å beholde både mor og far som hovedomsorgspersoner etter bruddet

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:07 CET

Hovedregelen i barneloven (1981) er at barnets to hovedomsorgspersoner under samlivet, mor og far, reduseres til bare en etter bruddet. Under den krisen det ofte er for barnet at mor og far flytter fra hverandre har lovgiver ment at det normalt vil være til barnets beste at antall hovedomsorgspersoner etter bruddet reduseres til en. Enten mor eller far, ikke begge to.

Media-no-image

BARNAS BESTE

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 09:53 CET

Denne saken som alle barnefordelingssaker dreier seg om hva som er barnets beste, ikke hva som er de voksnes beste. Den dreier seg om Mohamoud og Moses sitt beste.

Media-no-image

En menneskerett å få barn?

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 09:46 CET

Er det en menneskerett å få egne barn? Spørsmålet er av grunnleggende etisk karakter.

Media-no-image

ER DET NØDVENDIGVIS DET BESTE FOR BARNET Å FLYTTE?

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 09:44 CET

Juss-professor Kirsten Sandberg er kritisk til barnelovutvalgets flertallsinnstilling som foreslår at barnets bostedsforelder ikke uten videre skal kunne ta med seg barnet og flytte. Hun uttaler til Aftenposten at det ”ikke nødvendigvis er det beste for barnet å bli boende”.

Bilder 1 treff

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likest...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

33 KB • 796 x 448 px

Kontaktpersoner 1 treff

Erik jobber som advokat, og er spesialisert på barnesaker. Han er mangeårig styremedlem i F2F Oslo og Akershus og har siden 2011 vært fylkeslagets leder.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.