Pressemeldinger 2 treff

Likeverdige foreldre er best

Likeverdige foreldre er best

Pressemeldinger   •   23-03-2013 21:39 CET

Flere familievernkontorer "misforstår" delt bosted for barn, og motarbeider derved foreldre som er enige om likeverdig foreldreskap etter samlivsbrudd. Dette er brudd på meklingsforskriften. Langt verre er det at familievernkontorene ved sine utdaterte og ikke-forskningsbaserte holdninger gjør seg til motpart for foreldre som prioriterer et godt foreldresamarbeid også etter samlivsbrudd.

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likestilte foreldre

Pressemeldinger   •   08-12-2010 12:54 CET

Dersom den nye Barneloven kunne gitt klare rettslige bestemmelser, ikke unntaksregler, ville vi sluppet mange rettstvister.

Nyheter 2 treff

Media-no-image

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre forholdene i den reorganiserte familien?

Nyheter   •   04-09-2013 23:47 CEST

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre situasjonen for den reorganiserte familien? Les F2Fs velgerveiledning, og sett forhodet til barna dine øverst på din politiske dagsorden før du bestemmer hvem som får din stemme ved Stortingsvalget 2013. Godt valg!

Media-no-image

Høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven

Nyheter   •   24-04-2013 00:48 CEST

F2F har vært på høring i Stortingets familiekomite vedrørende endringer i barneloven. Våre overordnede synspunkter finner du i vedlagte presentasjon.

Blogginnlegg 4 treff

Media-no-image

Uheldig Høyesterettsdom

Blogginnlegg   •   23-02-2011 23:38 CET

I en barnefordelingssak fra 2010 om juridisk foreldreansvar for en far som aldri har bodd sammen med barnets mor, avsa Høyesterett oppsiktsvekkende nok en dom som gikk mot lovgivers vilje. Lovgiver har som utgangspunkt at felles foreldreansvar er normen med mindre det hefter noe med vedkommende som ønsker del i foreldreansvaret som gjør denne uegnet. Høyesterett følger ikke opp lovgivers vilje

Media-no-image

BARNAS BESTE

Blogginnlegg   •   13-12-2010 09:53 CET

Denne saken som alle barnefordelingssaker dreier seg om hva som er barnets beste, ikke hva som er de voksnes beste. Den dreier seg om Mohamoud og Moses sitt beste.

Media-no-image

En menneskerett å få barn?

Blogginnlegg   •   13-12-2010 09:46 CET

Er det en menneskerett å få egne barn? Spørsmålet er av grunnleggende etisk karakter.

Media-no-image

Likestillingsministeren - en bremsekloss i arbeidet for likestilling!

Blogginnlegg   •   10-12-2010 12:50 CET

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken har barnets beste som hovedhensyn. Ett av forslagene hans er som kjent å forlenge pappapermen for å styrke båndene mellom far og barn det første leveåret. Det er generell enighet om at god kontakt mellom far og barn har positiv innvirkning på barnet og følgelig til barnets beste.

Bilder 1 treff

Barna er tjent med likestilte foreldre

Barna er tjent med likest...

Lisens Creative Commons navngivelse
Last ned
Størrelse

33 KB • 796 x 448 px

Dokumenter 1 treff

Foreningen 2 Foreldre medlemsblad nr 2-2012

Foreningen 2 Foreldre medlemsblad nr 2-2012 tar opp aktuelle tema som det nye barnelovforslaget, utstedelse av pass til barn med skilte foreldre, serien av temamøter i regi av F2F Oslo og Akershus mm.

Kontaktpersoner 1 treff

Erik jobber som advokat, og er spesialisert på barnesaker. Han er mangeårig styremedlem i F2F Oslo og Akershus og har siden 2011 vært fylkeslagets leder.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.