Skip to main content

Pressemeldinger 4 treff

Likeverdig foreldreskap øker mest, påpeker nytt hovedstyre i Foreningen 2 Foreldre

Pressemeldinger   •   apr 27, 2015 23:57 CEST

Foreningen 2 Foreldre avholdt landsmøte og markerte samtidig F2Fs 30-årsjubileum helgen 25.-26. april. - Vi ser at F2Fs tankegods er godt forankret i befolkningen, siden mer enn 25% av dem som bryter sine samliv velger likeverdige løsninger for barna sine når mor og far slutter å være kjærester, sier leder i F2F Rune Harald Rækken. - Foreldrene går foran og lovverket henger etter.

Likeverdige foreldre er best

Likeverdige foreldre er best

Pressemeldinger   •   mar 23, 2013 21:39 CET

Flere familievernkontorer "misforstår" delt bosted for barn, og motarbeider derved foreldre som er enige om likeverdig foreldreskap etter samlivsbrudd. Dette er brudd på meklingsforskriften. Langt verre er det at familievernkontorene ved sine utdaterte og ikke-forskningsbaserte holdninger gjør seg til motpart for foreldre som prioriterer et godt foreldresamarbeid også etter samlivsbrudd.

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til forslag om lovendringer bedre beskytte barn mot vold og overgrep

Pressemeldinger   •   des 17, 2012 20:38 CET

Foreningen 2 Foreldre støtter målsettingen om å beskytte barn.  F2F mener at virkemidlene som BLD foreslår er for lite treffsikre og lett kan misbrukes av gjenstridige foreldre til urettmessig å avskjære barnet kontakten med en av foreldrene.  Foreningen 2 Foreldre går mot å erstatte kontradiksjon med selvjustis.  Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt.

Høringsuttalelse fra Foreningen 2 Foreldre til endringer i barneloven, samvær under tilsyn mm

Pressemeldinger   •   sep 21, 2012 00:49 CEST

Foreningen 2 Foreldres syn kan sammenfattes på følgende måte: - Barn har rett til et familieliv med begge sine foreldre , uavhengig av foreldrenes samlivsstatus - Normalt vil det være til barnets beste å ha best mulig samlet foreldrekontakt - Ved avgjørelser om hva som er til barnets beste, må vurderingen gjøres ut fra hva som er best for barnet i et livslangt perspektiv.

Nyheter Se alle 6 treff

Regjeringen rapporterer for dårlig om skilsmissebarnas situasjon til FNs barnekomite

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:41 CEST

Regjeringen skal snart avgi rapport til FNs barnekomite ometterlevelsen avFNs barnekonvensjon i Norge. Dessverre ser vi at det er lite fokus på retten barn har til å ha god om omfattende kontakt med begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsform. Foreningen 2 Foreldre har i høringssvar påpekt hvordan norsk praksis innen barnelovområdet står i et problematisk forhold til FNs barnekonvensjon.

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør ikke forsvinne ved samlivsbrudd

Nyheter   •   aug 14, 2016 01:34 CEST

Foreningen 2 Foreldre mener det er viktig at barn sikres god tilknytning til begge sine foreldre uavhengig av foreldrene samlivsstatus, og at foreldrekvotene i foreldrepermisjonen som hovedregel bør beholdes også etter eventuelt samlivsbrudd. Fokus må flyttes til å finne gode og praktiske løsninger så begge foreldre kan ta sin del av permisjonen med felles barn.

Barn trenger likeverdige foreldre

Nyheter   •   apr 12, 2016 00:15 CEST

Debatten om delt bosted eller likeverdig foreldreskap pågår, og selv barneombudet synes å misforstå hva hva delt bosted betyr. At barn får to hjem er en konsekvens av foreldrenes samlivsbrudd. Delt bosted betyr at foreldrene tar større avgjørelser om barnet i fellesskap, mens barnets tid med hver forelder kan være likedelt eller skjevdelt. Se www.f2f.no/ordliste for oppklaring av begrepene.

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre forholdene i den reorganiserte familien?

Nyheter   •   sep 04, 2013 23:47 CEST

Hva vil de politiske partiene gjøre for å bedre situasjonen for den reorganiserte familien? Les F2Fs velgerveiledning, og sett forhodet til barna dine øverst på din politiske dagsorden før du bestemmer hvem som får din stemme ved Stortingsvalget 2013. Godt valg!

Blogginnlegg 4 treff

Uheldig Høyesterettsdom

Blogginnlegg   •   feb 23, 2011 23:38 CET

I en barnefordelingssak fra 2010 om juridisk foreldreansvar for en far som aldri har bodd sammen med barnets mor, avsa Høyesterett oppsiktsvekkende nok en dom som gikk mot lovgivers vilje. Lovgiver har som utgangspunkt at felles foreldreansvar er normen med mindre det hefter noe med vedkommende som ønsker del i foreldreansvaret som gjør denne uegnet. Høyesterett følger ikke opp lovgivers vilje

Bokomtale: ”Mekling” av Grethe Nordhelle

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 10:40 CET

Gyldendal Norsk Forlag, 1.utgave 2006, 2. Utgave 2007. Bokens undertittel; ”Konfliktforståelse og konflikthåndtering” angir viktige problemområder i samfunnet generelt. Bokens praktiske eksempler er imidlertid i overveiende grad hentet fra konflikter om barnefordeling etter samlivsbrudd. Derfor er ”Mekling” særlig relevant for lesere av F2F.

BARNAS BESTE

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 09:53 CET

Denne saken som alle barnefordelingssaker dreier seg om hva som er barnets beste, ikke hva som er de voksnes beste. Den dreier seg om Mohamoud og Moses sitt beste.

En menneskerett å få barn?

Blogginnlegg   •   des 13, 2010 09:46 CET

Er det en menneskerett å få egne barn? Spørsmålet er av grunnleggende etisk karakter.

Bilder 0 treff

Dokumenter 1 treff

Foreningen 2 Foreldre, medlemsblad nr 3-2011.

Foreningen 2 Foreldes medlemsblad nr 3-2011. Fokus på nyttige temamøter i F2F Oslo og Akershus, kvinnene kommer, den gode samtalen, og den faste spalten om F2F som svarer på dine spørsmål om barn, samlivsbrudd, økonomi mm.