Skip to main content

Norden på vei tilbake til 50-tallet?

Blogginnlegg   •   jan 07, 2016 07:28 CET

Fri bevegelse over Nordens grenser er en av hjørnesteinene i det nordiske samarbeidet. Norden fikk passfrihet i 1952 og grensekontroller mellom landene opphørte i 1958. I 2016 gjeninnføres de. Trist og uheldig, mener Foreningen Norden.

– Når Nordens regjeringer samarbeider for dårlig kan resultatet bli at vår region tar et steg 60 år bakover i tid, sier generalsekretær i Foreningen Norden, Espen Stedje.
– Om innføring av midlertidig grensekontroller er riktig eller gal respons på den nåværende situasjonen er vanskelig å si, men det vi kan si med sikkerhet er at dette er et resultat av manglende nordisk samarbeid, sier han.

Tross de nordiske landenes ulike oppfatninger rundt håndtering av flyktningsituasjonen ville det lønt seg å diskutere seg frem til en måte å koordinere innsatsen på, mener Foreningen Norden. Med en felles strategi kunne man kanskje unngått grensekontrollene som nå vanskeliggjør hverdagen for flere tusen grensependlere, og gjør asylsøkere til en uheldig kasteball mellom landene i Norden.

– Foreningen Norden var blant pådriverne for å få til en nordisk passunion på 50-tallet og vi håper og tror dagens midlertidige ordning blir kortvarig, uttaler Foreningen Nordens generalsekretær. – Vi tror politikere i samtlige involverte land ser hvor alvorlig gjeninnføring av grensekontroll kan bli på sikt, både for mennesker, økonomi og den nordiske integrasjonsprosessen, sier Stedje.

Foreningen Norden jobber for et mer omfattende nordisk samarbeid, med en union som mål.

– Dagens situasjon viser nettopp hvor viktig det er at de nordiske landene finner felles løsninger, mener Stedje.