Skip to main content

Vil ha Norden på skinner

Blogginnlegg   •   feb 08, 2016 16:03 CET

Foreningen Norden har nylig vært i møte med Samferdselsdepartementet, sammen med flere andre pådrivere for bedret togforbindelse fra Oslo mot Göteborg og København.
– Et bedre integrert, og bokstavelig talt, sammensveiset Norden vil gir større muligheter for den enkelte nordboer, mener Foreningen Nordens generalsekretær Espen Stedje. Her utdyper han foreningens tanker om fremtidens nordiske transportforbindelser.

I en globalisert verden er vi nødt til å tenke større og mer enhetlig. Skal vi klare å utvikle Norden som region, må vi møte utfordringene knyttet til klima, demografi og teknologi. Ved å samarbeide tettere kan vi i Norden utnytte hverandres spisskompetanser bedre. 

Hvis vi får reisetiden fra Oslo til Gøteborg ned til 1t15 m, og 2t30m til København, åpner det seg helt nye muligheter. Da kan vi dagpendle mellom Oslo og Göteborg, eller ta en søndagstur til et galleri i Malmö. Kortere reisetid gir muligheter til å jobbe, studere og bruke kulturtilbudene i et større område. Det vil gjøre at folk kan arbeide der det finnes jobb. 

Da kan vi skape et felles arbeidsmarked med global konkurransekraft. Oslo-Göteborg-Malmö/København utgjør en byregion med 8 millioner mennesker, og kobler vi på Stockholmsregionen er vi 12 millioner. I Vest-Sverige går det i øyeblikket bra for industrien, og den behøver arbeidskraft.

Nasjonale transportplaner som utarbeides uten samkjøring med nordiske naboland kan koste oss og fremtidige generasjoner dyrt. Problemet blant samferdselspolitikere er at de ofte tenker for nasjonalt, for ikke å si lokalt. Det er ikke velgere på den andre siden av grensen, og derfor prioriteres ikke grensekryssende forbindelser.

Foreningen Norden mener at behovet for fellesnordisk infrastruktur og samferdsel bør løftes høyere opp på agendaen, men tilbakemeldingene vi fikk i møtet med Samferdselsdapertementet tilsa ikke at det kommer til å skje noe stort med det første.

Så Foreningen Norden vil jobbe enda hardere for å få fortgang i planene om en fremtidig høyhastighetstoglinje som knytter Oslo, Gøteborg og København sammen til en sammensveiset byregion, der grenser blir uviktige og samarbeidet går på skinner.

  • Norden har et felles studie- og arbeidsmarked – Det må være enkelt å reise i Norden!
  • Nordens kunnskapsbaserte økonomi krever moderne infrastruktur
  • Effektiv transport i Norden – for miljøets skyld