Skip to main content

Norden - en verdensledende, kunnskapsbasert næringsregion?

Pressemelding   •   nov 15, 2016 14:42 CET

Torsdag 17. november 2016 inviterer Foreningen Norden og Handelshøgskolen BI til seminar om tilrettelegging av grenseoverskridende forsknings- og næringssamarbeid i Norden. Arrangementet er åpent for media. 

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer som til stor del er sammenfallende. Norden skal i årene som kommer gjennom store økonomiske omstillinger. Nye næringer skal utvikles og de nordiske landene må ta del i et globalt innovasjonskappløp. Verden står dessuten ovenfor store utfordringer, når samfunnene og økonomiene må bli grønnere. Norden har industrier og teknologi som er avgjørende for å møte disse utfordringene. 

Samlet sett er Norden verdens 10. største økonomi, og har en befolkning på 26 millioner mennesker. Potensialet som ligger i stå samlet bør utnyttes bedre for å ruste Norden for de omstillinger og utfordringer som venter. Tett samarbeid vil øke vår felles innovasjonskraft og posisjon i den akselererende globale konkurransen. 

På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Foreningen Norden engasjert professor ved BI, Torger Reve, til å skrive en kortfattet rapport som belyser hvordan tettere nordisk samarbeid, kan gjøre regionen bedre rustet til å sikre konkurransekraft og velferd i en global økonomi. 

Program: 

Nordisk samarbeidsminister Elisabeth Vik Aspaker vil legge frem programmet for Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017, og professor ved Handelshøyskolen BI Torger Reve vil presentere hovedargumentene for hvorfor vi bør satse nordisk innen forsking, næringsliv og innovasjon. Reves rapport tar utgangspunkt i hans bidrag til prosjektet ”Innovative Nordics” og rapporten ”The Nordics: Partners in Innovation” som ble presentert i Stockholm 20. april 2016. 

Se hele programmet her.

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å styrke og utvikle det folkelige nordiske samarbeidet. Gjennom politisk pådriverarbeid samt kultur- og kunnskapsformidling jobber foreningen for å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

Finn ut mer om oss på norden.no
Følg oss på Twitter: @ForNorden
- og på Facebook.com/ForeningenNorden