Skip to main content

Tags

Oslotech driver Forskningsparken i Oslo, og jobber for mer næringsvekst ut av forskningsresultater og kunnskapsmiljøene i Gaustadbekkdalen.