Skip to main content

Åpnet helseinkubator med store ambisjoner

Nyhet   •   okt 13, 2016 11:53 CEST

På bildet: Både helseminister Høie og Kronprins Haakon var interessert i transportisolatoren Epishuttle, laget av Epiguard i den nye helseinkubatoren Aleap. Dette er en løsn. for med transport av pasienter med farlig smittsom sykdom.

Onsdag kveld, 12. oktober 2016, ble helseinkubatoren Aleap offisielt åpnet. H.M. Kronprins Haakon stod for den høytidelige åpningen av inkubatoren i Forskningsparken i Oslo. - Selskapene i Aleap vil gjennom samarbeid gjøre hverandre sterkere, og de får også tilgang på viktig kompetanse for å raskere komme i lønnsom drift, sa managing partner i Aleap Erling Nordbø under åpningen. -Vi skal skape helsesuksesser i Norge og globalt, og vi er glade for å ha sterke eiere og støttespillere med på laget, sa han. Helseinkubatoren har i første omgang plass til 60 gründere. 

Helse er en viktig næring

- Aleap representerer fremtiden på to måter, sa helseminister Bent Høie; vi har en aldrende befolkning, og eldre etterspør helsetjenester i langt større grad enn yngre. Vi er også et land i omstilling, der oljeindustri skal erstattes med nye bedrifter, arbeidsplasser og vekst i nye næringer. Helsenæringen i Norge hadde en vekst på 11 % i 2015 (Jfr. rapporten: Verdiskaping i helsenæringen, Menon Economics, 2016), eksporterer for NOK 20 mrd per år, og er i ferd med å ta igjen de store næringene, sa Høie, som la til at helsenæringen er en av de beina Norge skal stå på i fremtiden.

Bildet er fra åpningen av helseinkubatoren Aleap som samlet et par hundre inviterte gjester 12. oktober. Fra v.: Kathrine Myhre, Oslo Medtech/ styreleder i Aleap, Karl-Christian Agerup, Oslotech og Ole Kristian Hjelstuen, Inven2 (Foto: Oslotech).

De tre initiativtakerne bak Aleap er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech. Sammen har de forventninger om at Aleap skal utvikle seg til å bli et stimulerende økosystem for oppstartsbedrifter innen helse i alle retninger, som medisin, helseteknologi og helse-IKT. Oslo Medtech, som er en av NCE-klyngene, er samlokalisert med Aleap, og det er plass til større og mer etablerte helsebedrifter får lokaler i etasjen over, til sammen en arealet på 2600 kvm i Forskningsparken. – Vi har en lang tradisjon for å drive næringsliv i samarbeid med forskningsmiljøene, sa Karl-Christian Agerup, og både han og Ole Kristian Hjelstuen mener det er mye å hente på å skape vekstmiljøer. – Vi etablerer stadig nye selskaper basert på forskningsresultater ved Universitetet i Oslo og OUS, sa Hjelstuen. Før var det vanlig å bruke 15 år på å få et nytt selskap opp og stå, vi mener vi bør få dette ned i 3 år.

Plassering i Oslo er riktig

Norges hovedstad skal vi være en motor for næringsetablering og teknologiutvikling, sa byrådsleder Raymond Johansen, som er opptatt av å ikke bare legge til rette men også stimulere til innovasjon. Allerede i 2022 øker antallet 80-åringer i Oslo kraftig. Disse ønsker, og må få mulighet til, å klare seg hjemme lenger, og da må vi ta i bruk ny teknologi for å gi trygghet og omsorg, sa Johansen, som lovte at Oslo kommune skal være en pådriver og en innovativ offentlig innkjøper som slipper nye løsninger, og derved nye gründerbedrifter til.

Espen Susegg i Siva trakk frem forskningsmidlene som hvert år er i størrelsesordenen 9 mrd kroner – og det kun til helserelatert forskning. 80 % av disse midlene tilfaller prosjekter i Oslo-området. – En lav andel av dette vises i form av nye selskaper, arbeidsplasser og vekst, sa Susegg, som mener at etableringen av Aleap er viktig tiltak, som vil skape mer næringsliv ut fra Oslos forskningsinnsats på helseområdet. –Aleap blir også en arena for synliggjøring, mente Susegg.

Fakta om helseinkubatoren Aleap:

Bak inkubatoren står Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech, som også er de formelle eierne av inkubatoren. Siva, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har bidratt i konsept og oppstartsfase, og er sammen med Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo m.fl. viktige støttespillere i den videre prosessen. Inkubatoren ledes av et team med høy og variert kompetanse for å sikre utvikling og suksess. Den drives som non-profit og vil ikke ta noe eierskap i medlemsbedriftene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.