Skip to main content

Norge får sin første helseinkubator!

Pressemelding   •   okt 11, 2016 07:00 CEST

Helseinkubatoren i Forskningsparken åpnes 12. oktober 2016 (FOTO: Oslotech)

Onsdag 12. oktober vil H.K.H. Kronprins Haakon åpne en helseinkubator i Forskningsparken i Oslo:

Det blir plass til 60 innovative gründere i inkubatoren, der nye helserelaterte oppstartsselskaper får gode forhold for utvikling og vekst. Det er Oslo Medtech, Inven2 og Oslotech som står bak initiativet, som håper å bli en pilár i en sterk norsk helseindustri.

Gode forutsetninger i Norge og Oslo
Det er mange grunner til at innovasjon i helse vil lykkes i Norge. Vi har et helsesystem som er godt etablert og databaser/registre som få andre land kan vise til. I tillegg har vi en befolkning som er villig til å ta i bruk nye teknologi og metodikk. Det hjelper også at helse og velferd er et definert satsingsområde både i Norge og i EU. Oslo er spesielt egnet på grunn av kvaliteten i helseforskning og innen medisinsk innovasjon. Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus mottar 70 prosent av midlene som går til bioteknologiforskning i Norge.

Inkubatoren og omgivelsene
Inkubatoren er et åpent område der små selskaper jobber side om side. Selskapene, de som fasiliteter inkubatoren og eksterne hjelpere vil bidra med et pulserende miljø, tilgang på nasjonale og internasjonale ressurspersoner og kunnskap. Selskapene får en tilrettelagt infrastruktur, praktiske tjenester er inkludert og tid blir frigjort til å jobbe målrettet. I Forskningsparken er det allerede 35-40 selskaper og forskningsenheter innen helse og livsvitenskap, og klyngene Oslo Medtech og The Life Science Cluster jobber målrettet for å styrke disse næringene.

Bak inkubatoren står Inven2, Oslotech og Oslo Medtech. SIVA har gjort det mulig med sin støtte og sitter også i styret, sammen med de øvrige initiativtakerne og eierne. Inkubatoren ledes av managing partner Erling Nordbø og et team med høy og variert kompetanse for å sikre utvikling og suksess. Den drives som non-profit og vil ikke ta noe eierskap i medlemsbedriftene.

Helseinkubatoren vil bli offisielt åpnet den 12. oktober i Forskningsparken. Den offisielle åpningen og avduking av inkubatorens virkelige navn vil bli foretatt av H.K.H. Kronprins Haakon.

Inkubatoren ledes av managing partner Erling Nordbø, tlf. 911 91808.

Pressekontakt i forbindelse med offisiell åpningen: Astrid Bjerke Lund i Oslotech på 92828808.

Oslotech er en uavhengig aktør som arbeider for verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område. Oslotech driver Forskningsparken i Oslo ligger i umiddelbar nærhet til Universitetet i Oslo - Blindern Campus, Oslo universitetssykehus og en rekke forskningsinstitusjoner. 

Oslotech initierer og driver nettverk, klynger, kurs og møteplasser. Vi har 30 års erfaring i å bistå entreprenører og i 2013 etablerte vi StartupLab som nå er Norges største tech-inkubator med 65 oppstartsbedrifter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy