Skip to main content

PHD-studenter – de nye entreprenørene

Pressemelding   •   jan 04, 2016 07:00 CET

Science for Society er et nytt prosjekt som skal bygge entreprenørskapskultur hos PhD-studenter og gi flere forskningsbaserte startups.

UNIVERSITETET ØKER TRYKKET

- Våre studenter og PhD-kandidater har et enormt innovasjonspotensial. Dette internasjonale samarbeidet kommer til å skape nye ideer og nytt næringsliv, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, og legger til;

- Gjennom deltagelse i Science for Society ønsker UiO å øke trykket på innovasjon. Science for Society gir oss muligheter til å lære av andres best practice samt et større nettverk innen arbeids- og næringsliv.

NOK 21 MILLIONER I EU-PROSJEKT

Oslotech ble 3. desember 2015, sammen med Universitetet i Oslo, Aalborg Universitet, Lunds Universitet og Aarhus Universitet, tildelt 2.273 mill. euro til EU-prosjektet Science for Society.

- I Norge er vi svært dyktige til å forske. Utfordringen nå er at vi blir like flinke til å skape produkter og næringsliv fra forskningsresultatene, sier Innovasjonsdirektør Marius Øgaard i Oslotech. For å lykkes med dette må vi utdanne forskere som har kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Det er nettopp disse menneskene som har kunnskapen og idéene som kan endre verden. I 2015 er det 3000 PhD studenter bare ved UiO. Om vi kunne få noen prosent av disse til å gå inn i oppstartselskaper, så kunne det utløse store verdier for samfunn og næringsliv. Det er dette vi vil bidra til å gjøre noe med gjennom prosjektet Science for Society.

Prosjektet vil tilby PhD-studenter varierte møteplasser, samlinger og konferanser, med faglig input, inspirasjon og samarbeid med næringslivet. Utveksling av erfaringer og best practice mellom universitetene i prosjektet vil øke verdien for deltakerne. Med som norske samarbeidspartnere er også Inven2, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og deres TTO (Tech Transfer Office), og inkubatormiljøet Kjeller Innovasjon.

-Tildelingen fra EU har også utløst viktige midler fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, sier innovasjonsdirektør Marius Øgaard i Oslotech. Norges andel av prosjektmidlene er totalt på NOK 6,9 mill over 3 år, og prosjektstart er januar 2016.

ENTREPRENØRSKAPSKULTUR

Oslotech ønsker gjennom Science for Society å bidra til flere forskningsbaserte startups og økt kommersialisering av forskningsresultater. Prosjektet vektlegger også målet om å fremme en kultur blant PhD-studerende med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. Oslotech er lokalisert i et av Norges mest kunnskapsintensive områder og har et meget sterkt nettverk mot akademiske aktører, samfunn, industri og næringsliv. I dette nettverket bidrar Oslotech til næringslivs- og samfunnsvekst gjennom å skape relasjoner og samarbeid mellom forskning, entreprenørskap og næringsliv. Oslotech driver i tillegg inkubatoren StartupLab, som teller 64 ambisiøse teknologi-startups i dag. Science for Society har inngått en samarbeidsavtale med StartupLab om å utvikle relasjoner og utnytte synergier som oppstår mellom de PhD-studerende og entreprenørene i inkubatoren.

UIO HAR AMBISJONER PÅ INNOVASJON

Universitetet i Oslo (UiO) har som en del av sin innovasjonsstrategi at økt andel av den forskningsbaserte kunnskapen vi frembringer skal lede til innovasjon og verdiskapning. En viktig del av denne strategien er å øke antallet PhD-studerende og postdocs som ønsker å bringe forskningsresultatene sine til praktisk anvendelse i samfunnet og kan tenke seg en alternativ karriere i entreprenøriell retning. De siste årene har antall PhD-studerende hatt sterk vekst, noe som blant annet innebærer at de fleste nyutdannede doktorander ikke lenger kan forvente å gå inn i vitenskapelige stillinger i universitets- og høyskolesektoren.

Oslotech er en uavhengig aktør som arbeider for verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område. Vi driver Forskningsparken i Oslo, nær Universitetet i Oslo - Blindern Campus, Oslo universitetssykehus og en rekke forskningsinstitusjoner. 

Oslotech initierer og driver nettverk, klynger, kurs og møteplasser. Vi har 30 års erfaring i å bistå entreprenører og i 2013 etablerte vi StartupLab som nå er Norges største tech-inkubator med 65 oppstartsbedrifter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy