Skip to main content

Utviklingsministeren åpnet FORUT-skole i Nepal

Pressemelding   •   mar 08, 2018 19:30 CET

I et krevende, men vakkert landskap i fjellene i Dolakha i Nepal åpnet utviklingsminister Nikolai Astrup (H) en ny, jordskjelvsikker skole. Han lot seg imponere av lokalbefolkningens involvering og engasjement i prosjektet.

- Mye lokal- og fagkunnskap har vært nødvendig for å bygge denne skolen i et komplekst landskap. Jeg er glad Norge kan støtte dette viktige prosjektet, men det er deres egen innsats som har gjort dette mulig, sa Astrup til den fremmøtte lokalbefolkningen på åpningsseremonien onsdag formiddag norsk tid.

Varm velkomst
Gjenoppbyggingen av Shree Devitar Basic School er finansiert av den norske ambassaden i Katmandu og gjennomført av FORUT og de lokale partnerorganisasjonene CWIN og TUKI. Innbyggerne møtte opp i stort antall og med norske flagg til åpningen, og sørget med det for 17-maistemning og en varm velkomst for den norske statsråden.

Jordskjelvrammet område
Dolakha er et av distriktene som ble hardest rammet av jordskjelvene i 2015. Nesten alle skolene i området ble ødelagt. Derfor har Regjeringen via den norske ambassaden i Katmandu finansiert gjenoppbyggingen av totalt 36 skoler. 22 av disse har FORUT fått 28,8 millioner kroner for å bygge. FORUT ble gitt oppdraget i to faser, og alle skolene skal stå ferdige innen utgangen av 2019.

Dolakha er et fjelldistrikt som ligger ved foten av Himalaya. Siden Nepal også er et fattig land, med et vegnett som er langt fra optimalt, er frakt av materialer en stor utfordring. Mange av skolene bygges i områder som er uten veiforbindelse store deler av året.

- Jeg er veldig imponert over ferdighetene som kreves for å bygge en skole i dette vanskelige landskapet, sa Astrup fra talerstolen.

Involvering er suksesskriterie
Totalt vil 2650 elever få vesentlig bedre skolefasiliteter på grunn av prosjektet. En suksessfaktor er å involvere foresatte og lokalmiljøene i prosessene, under ledelse av såkalte skoleledelseskomiteer. De nedsetter skolebyggingskomiteer som følger opp selve byggingen. FORUT, CWIN og TUKI tildeler hver skole en ingeniør som sikrer at kvaliteten på skolene blir god nok.

Et samarbeid med norske «Ingeniører uten grenser» bidrar med prosjektering og risikovurdering, slik at skolene blir sikret mot nye jordskjelv.

Bedre og billigere skoler
Ambassaden engasjerte i fjor konsulentselskapet Nordic Consulting Group til å vurdere skolebyggingen som FORUT og andre hadde stått for etter jordskjelvet. Evalueringen viste at FORUTs skoler holder minst like høy kvalitet, men likevel er bygget til en lavere kostnad enn de andre skolene. Dette skyldes blant annet tilnærmingen som gjør at lokalbefolkningen gjennom hele prosessen er meget tett involvert.

- Jeg vil takke de lokale organisasjonene CWIN og TUKI for at lokalsamfunnet har engasjert seg så mye i gjenoppbyggingen av Shree Devitar Basic School, og jeg vil takke vår norske partner FORUT, sa Astrup i sin tale ved åpningen.

Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, setter pris på ordene fra utviklingsministeren.

- Vi har jobbet i Dolakha i lang tid gjennom våre partnerorganisasjoner CWIN og TUKI og er svært takknemlige for tilliten vi har fått fra den norske ambassaden i Katmandu til å bygge disse skolene. Det er hyggelig at utviklingsministeren anerkjenner innsatsen vår, sier Lønstad.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber med sosial mobilisering og bekjempelse av fattigdom i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i tre programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder. Prosjektene er finansiert av langsiktige rammeavtaler med Norad, FORUT-faddere og gjennom FORUTs aksjoner i norske barnehager og skoler.

FORUTs oppdrag er å mobilisere, organisere og gjøre folk, spesielt kvinner og barn, i stand til å utvikle sitt potensial. De skal kunne kreve sine rettigheter og bekjempe fattigdom, urettferdighet og undertrykkelse med demokratiske og fredelige midler. FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

FORUT er eid av de norske freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og Juba, og er medlem av Innsamlingskontrollen.

Følg FORUT på forut.noFacebookTwitter og Instagram.