Skip to main content

Frelsesarmeen selger pappeske til høystbydende

Pressemelding   •   feb 05, 2013 08:57 CET

De er ikke mange, men det finnes nordmenn som velger å bo ute. Politiets forslag om et totalforbud mot utendørs overnatting i tettbebygd strøk er ikke et godt alternativ, mener Frelsesarmeen.

Tirsdag 5. februar kl. 10 holder Frelsesarmeen boligvisning på en boligtype flere vil kjenne igjen fra gata. Stedet for visning er utenfor Frelsesarmeens hovedkvarter, der en eller flere menn ofte sover i pappesker. Frelsesarmeen ønsker å sette fokus på boligproblematikken for denne gruppen, fordi det finnes mennesker som ønsker et verdig sted å bo, og fordi Frelsesarmeen mener å kunne tilby dette. Forutsetningen er at Oslo kommune bevilger midler.

− Forbud ingen løsning

Ifølge Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg, øst, finnes det alltid opp mot 10-15 norske uteliggere i Oslo. Fellesnevneren er at de fleste har rus- eller psykiatrisk lidelse, eller en kombinasjon. Og ofte velger de heller vinterkulden enn undersøkelsene og samtalene som følger med en tilpasset bolig.

Frelsesarmeen har kompetanse og vilje til å kunne tilby tilpassende boliger, der både rus- og psykiatribehandling inngår som en del av oppfølgingen.

− Men for å kunne gjøre det er vi avhengige av at Oslo kommune setter av ressurser og tør å satse på Frelsesarmeen som en ideell aktør på boligmarkedet, sier Frode Woldsund.

Han mener derfor politiet i Oslos forslag om et totalforbud mot utendørs overnatting i tettbebygd strøk, ikke er en god løsning.

− Vi må gå i dialog og finne tilpassede boligløsninger for den enkelte. Gjør vi det, vil det ikke være behov for forbud, mener Woldsund.


To årsverk kuttet

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H) forteller til Krigsropet (Frelsesarmeens ukesmagasin) at de har startet boligsatsning i budsjettet i 2011. Hennes ønsker er å bruke mer penger på boliger tilpasset mennesker med dobbeltdiagnose.

− Som jeg sa til helseministeren: Man kan snakke om at det er mangel på kommunale boliger, men det er et bevilgningsspørsmål. Det som er virkelig krevende er å tilby boliger med tilstrekkelig oppfølging. Ikke bare booppfølging, men også behandling fra rus- og psykiatrisiden. Vi har satt av pengene, jeg håper vi kan få begynne å bruke dem snart, sier sosialbyråden til Krigsropet.

Frode Woldsund synes det er positivt at kommunen har satt av penger til flere tilpassede boliger, ettersom det er stort behov for dem. Samtidig opplever Frelsesarmeen å måtte kutte ned på dette. I 2012 er det kuttet to årsverk på booppfølging fordi kostnadene ved å drive tjenesten ikke blir dekket.

Bydelene vil gjerne kjøpe plasser, men har begrensning på hvor stor sum de kan bruke på hver tjenestetilbyder. I tillegg bruker de ofte for lang tid på å få konkurranseutsatt tjenesten.

− Det er vanskelig å være en privat ideell aktør når du får kontrakter som bare varer i fem år, sier Woldsund.


Media ønskes velkommen på visning. Frode Woldsund, regionleder for Frelsesarmeens rusomsorg, øst, vil være til stede. Det samme vil Knut Haugsvær, leder for rusomsorgen i Frelsesarmeen. Dessuten vil Egil Torleif være der, som har stor kjennskap til livet på gata og de menneskene som bor der. 

Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 10

Adresse: Kommandør T. I. Øgrimsplass 4, Oslo

Kontakt for praktiske spørsmål og videreformidling av konktaktinfo og lignende:

Silje Gjeruldsen, tlf: 902 60 655

Frode Woldsund, tlf: 901 24 566


Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kjærlighet.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy