Skip to main content

Åpenhet om varsling

Pressemelding   •   jan 27, 2010 10:00 CET

Fretex har etablert en egen klage- og varslingsportal på hjemmesidene. Fretex er Norges største attføringsbedrift og åpenhet er en av kjerneverdiene.- Vi ønsker at arbeidsmiljøet hos oss skal være av en slik kvalitet at det er tilrettelagt for åpen varsling. Det er vårt ansvar å sørge for åpenhet og god intern kommunikasjon. Samtidig respekterer vi at noen kan ønske å varsle anonymt. Vi har nå lagt til rette for det ved vår nye tjeneste på hjemmesidene, sier Thor Fjellvang, daglig leder i Fretex Norge AS.

I toppsjiktet blant Norges bedrifter
Det er ingen konkrete saker som har ført til at Fretex har etablert varslingsportalen. Hvis ulovlige eller svært alvorlige saker oppstår i bedriften, skal varsleren ivaretas og saken skal behandles på en ryddig måte.
- Arbeidsgiver plikter å legge forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Som advokat har jeg erfart at Fretex tar sitt ansvar svært alvorlig. Ved sitt fokus på å ha gode og effektive varslingsrutiner har Fretex plassert seg i toppsjiktet blant Norges bedrifter på dette området, sier Terje Hovet, advokat i NHO Service.

Brukervennlig løsning
Dersom man varsler via hjemmesidene til Fretex går varselet automatisk til daglig leder og personalsjef i Fretex Norge AS, konserntillitsvalgte for ordinært ansatte og konserntillitsvalgte for ansatte på tiltak. Disse vil i samråd med advokatfirmaet G-partner vurdere videre fremdrift i den enkelte sak.
- Jeg synes Fretex praktiserer kjerneverdien åpenhet når det velges en brukervennlig løsning for varsling og klager, sier Wenche Karin Grønnevik, konserntillitsvalgt i Fretex-gruppen.

Tillit og troverdighet
- Når det kommer til stykket handler varsling om tillit og troverdighet. Varsling er sensitivt og det er vanskelig fordi partene som er inne i bildet stiller seg selv i en svært sårbar situasjon. Fretex ba oss om å bistå i etablering av varslingstjenesten. Vi etablerte og drifter tjenesten for Fretex fordi vi har tillit til at Fretex virkelig mener noe med det å ha en varslingstjeneste, at de virkelig vil vite om, og ta tak i de eventuelle kritikkverdige forhold som måtte finnes i organisasjonen. Og varslerne, som er de viktigste i en slik sammenheng - de skal kunne komme til oss nettopp av samme grunn - fordi de opplever at deres arbeidsgiver, Fretex, har en troverdig ordning. Vi vil formidle deres informasjon på en korrekt måte og ivareta deres interesser, og om de skulle ønske å være anonyme, skal de ha tillit til at vi kan ivareta deres anonymitet på en ansvarlig måte, sier Bjørn Tore Saltvik, seniorrådgiver i Advokatfirmaet G-Partner AS

For mer informasjon
Daglig leder i Fretex Norges AS, Thor Fjellvang, 930 25 025, thor.fjellvang@fretex.no
Kommunikasjonssjef i Fretex Norge AS, Trine Gjermundbo, 918 15 418,  trine.gjermundbo@fretex.no

Yderligere information

Fretex Norge AS

Trine Gjermundbo
Tlf.: 91815418
http://www.fretex.no

trine.gjermundbo@fretex.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy