Skip to main content

Fretex med ny organisering

Pressemelding   •   jan 02, 2018 07:15 CET

Fotograf: Rune Bendiksen

Fra 1. januar 2018 går datterselskapene til Fretex Norge AS fra fire regionale selskaper til tre virksomhetsorganiserte.

Fretex skal fortsette å jobbe for et bedre miljø og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Visjonen om å gi folk grunn til å tro på framtiden står fast. Det gjør også kjerneverdiene: kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement.

- Den nye organiseringen skjer som en konsekvens av regelverket for skjermet sektor og ut fra et ønske om å øke Fretex sin konkurransekraft. Målet med endringene er å oppnå enda mer på de stedene Fretex er i dag, sier Trond Ivar Vestre, daglig leder i Fretex Norge AS.

De nye selskapene

Fretex Jobb og Oppfølging AS skal drive innenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å bidra til at mennesker med nedsatt arbeidsevne får og beholder arbeid. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.Selskapet skal drives som et ideelt aksjeselskap uten erverv til formål. Selskapets hovedkontor ligger i Sandnes.

Fretex Pluss AS skal drive utenfor skjermet sektor. Formålet til selskapet er å drive kurs og konsulenttjenester rettet mot enkeltpersoner og virksomheter innen arbeidslivsfeltet. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Fretex Miljø AS skal Selskapet skalbidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning og skal være arbeidstreningsarena for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Om Fretex

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Fretex ble etablert som et industrihjem i Kristiania i 1905 under navnet Elevator. Siden da har Fretex jobbet for å gi mennesker og ting nye muligheter. Fretex er også Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift. Formålet til Fretex er å bidra til at mennesker får og beholde arbeid, og bidra til et bedre miljø, gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Kjerneverdiene i Fretex er kjærlighet, åpenhet, lønnsomhet og engasjement. 


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy