Skip to main content

Norsk-russisk samarbeid om attføring

Pressemelding   •   aug 09, 2012 11:30 CEST

Fretex har i samarbeid med NAV og Statlig Sysselsetningstjeneste i Murmansk fylke tilbudt unge russiske jobbsøkere kurs og arbeidspraksis i Kirkenes og Murmansk.

Resultatene presenteres på konferanse i Murmansk

Hensikten med prosjektet, som ble startet 1. august 2008, har vært å bidra til at unge russere med nedsatt funksjonsevne skulle komme inn i arbeidslivet. 25 personer har deltatt i prosjektet. Av de 20 første har 9 personer så langt fått ordinært arbeid, 2 etablerer egen bedrift, mens 6 personer er i gang med videre utdanning eller rehabilitering. Resultater fra prosjektet, som ble avsluttet i juni, vil bli presentert på en konferanse i Murmansk 28. august.

- Prosjektet har lært oss mye om hva som skal til for å få de gode resultatene. Det er viktig kunnskap å ha med i videre attføringsarbeid, sier Karstein Kristiansen fra Fretex, som har vært prosjektleder for denne satsingen. Deltakerne forteller at prosjektet har gitt dem nye muligheter. De har tilegnet seg ny kunnskap og satt seg mål, som de langt på vei har realisert.

Samarbeid – en nøkkel til å lykkes

En forutsetning for å tilby gode attføringstjenester på tvers av landegrensene er godt samarbeid. Administrative og faglige instanser som har deltatt i prosjektet har vært fleksible og målrettede.

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Nav gjennom tiltaksplasser fra Nav Finnmark, forskningsmidler fra FARVE, samt midler fra Helse og Omsorgsdepartementet. Attføringsbedriftene i NHO service har gitt faglig bistand til prosjektet.

Sysselsettingstjenesten i Murmansk fylke har hatt et langvarig og nyttig samarbeid med Nav. De sosiale og økonomiske endringene som skjer i Den russiske føderasjon og i Murmansk fylke fører til at samarbeidet utvikles og utvides. Unge russiske yrkeshemmede attføringsdeltakere har gjennom prosjektet fått kompetanse som muliggjør at de kan få arbeid i norsketablerte firmaer og turistnæringen i Murmansk fylke. I Russland har de hatt praksis hos blant annet DnB NOR Monchebank, Rambøll Storvik, Turistnæring og Forskningsinstituttet i Severomorsk. Den daglige og faglige oppfølgingen har deltakeren fått fra attføringsavdelingen til Fretex i Kirkenes.

En deltaker forteller

Olesia Kotamenkova har deltatt i prosjektet. Hun er 31 år og er rammet av cerebral parese. Hun bor på et gamlehjem i Murmansk og har ikke erfaring fra arbeidslivet. Olesia har gjennom prosjektet lært seg norsk og fått arbeidspraksis i Kirkenes. Dette har gitt henne nye muligheter. Med støtte fra den Statlige Sysselsettingstjenesten i Murmansk (SST) er hun nå i gang med å registrere egen bedrift i Murmansk.

For mer informasjon om konferansen eller prosjektet, kontakt:

Karstein Kristiansen, Tlf + 47 40 41 86 44, karstein.kristiansen@fretex.no

Om Fretex

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første butikken åpnet i Oslo i 1905 under navnet Elevator. Helt siden den tid har det å hjelpe mennesker stått i sentrum. Utdeling av tøy og rimelig møblement har vært en del av dette. Det viktigste har likevel vært å gi folk arbeid og selvrespekt. Dette har blitt endret i takt med samfunnets behov. I dag framstår Fretex som en viktig samarbeidspartner til Nav i det å kurse, kvalifisere og trene opp arbeidstakere som er på attføring eller har behov for annen tilrettelegging.

I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.


Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy