Skip to main content

Arbeid til alle

Pressemelding   •   nov 25, 2013 08:30 CET

Ved hjelp av opplæring og individuell oppfølgning bidrar Fretex til at rundt 350 arbeidssøkere kommer ut i jobb hvert år. Det er en person hver dag! Sentralt står samarbeidet med lokale bedrifter. I dette utdraget fra Fretexmagasinet kan du lese mer om hvordan slikt samarbeid fungerer for bedrift og jobbsøkere.

TEKST: HANNE AARDAL FOTO: MORTEN BENDIKSEN

– Jeg har mestret meg tilbake til livet. Mona Hansen (55) er ikke i tvil. Etter alvorlig sykdom og 11 år i NAV-systemet har jobben ved Frieles kundesenter i Bergen hjulpet henne videre. Det var Fretex Vest-Norge som gjennom attføringsprogrammet sitt hjalp henne til å få en arbeidstreningsplass her – noe som siden har ført til flere vikariater. Nå har hun jobbet ved kaffehuset i over et år. – Jeg fikk en fantastisk mottakelse! Friele visste at jeg hadde en sykdomshistorie, og de hadde forventninger til at jeg skulle prøve, men de stilte ingen krav. Det var godt, for jeg hadde den faglige tryggheten, men visste ikke om kroppen ville spille på lag, sier hun. Fretex tilbyr arbeidstrening, opplæring og individuell oppfølging av jobbsøkere både internt i Fretex og i det ordinære arbeidsmarkedet. Frode Rasmussen er ­kundekonsulent i Fretex Vest-Norge, og bistår ­jobbsøkere på oppdrag fra NAV. Han forteller at alle har svært ulik bakgrunn.

– Noen har kanskje nettopp blitt arbeidsledige, og trenger hjelp til å skrive søknader. Andre har lite formell kompetanse, men kan gjøre et godt stykke arbeid – mens andre igjen er høyt utdannende, men sliter med ulike helseutfordringer.

Vinn-vinn-situasjon
Man kan enten få en «myk start» i en av Fretex’ egne avdelinger, eller begynne rett på opplæring i en ­ekstern bedrift. I opplæringsperioden får man fortsatt ­arbeidsavklaringspenger fra NAV. Neste delmål kan være et lønnet vikariat – før man forhåpentligvis får fast jobb. – Det er en vinn-vinn-situasjon for alle. Jobbsøkeren kommer i arbeid og bedriften får lært opp vedkommende i et trygt samarbeid med Fretex.

Det er en suveren måte å rekruttere på, mener Frode Rasmussen. Atle Engelsen, som er leder for kommunikasjons- og samfunnsansvarsavdelingen hos Friele, er enig.

– Før Fretex kontaktet oss, visste vi ikke så mye annet om dem enn at de driver bruktbutikk. Vi ble ­positivt overrasket da vi fikk vite at de også er en attføringsbedrift. Nå har vi tre ansatte som er kommet til oss via Fretex. Vi har også gjort en avtale om at vi skal kontakte dem når vi trenger vikarer. Da gjør de et søk for oss om de har noen med de kvalifikasjonene vi trenger. Generelt kjenner de også kandidatene bedre enn man gjør i et vikarbyrå.

Mona Hansen har formell merkantil utdanning og bred erfaring fra konfeksjonsindustrien, finans- og ­entreprenørbransjen. I tillegg har hun vært ansatt i et entreprenørfirma, drevet sin egen private barnehage og jobbet som ­helsesekretær. Men i 2001 ble hun sykmeldt på grunn av stoffskifteproblemer.

– Legen nektet meg å gå tilbake på jobb, jeg fikk beskjed om å gå rett hjem og legge meg. Etter hvert måtte jeg også opereres. Jeg hadde hatt knutestruma i 20 år, og nå hadde knuten på halsen vokst seg stor som en golfball. Da jeg våknet fra operasjonen, som på grunn av komplikasjoner ble dobbelt så lang som normalt, føltes kroppen helt flat. Jeg hadde utviklet ME. I tillegg hadde jeg lavt stoffskifte, noe som gjorde at jeg hadde lite energi i utgangspunktet. Hjemme hadde hun tre barn på åtte, 12 og 16. Det var ikke uvanlig at hun måtte tilbringe opp mot 20 timer i sengen i døgnet.
– Jeg vil sammenligne det med tilværelsen til en baby. Du sover, spiser og gjør ditt fornødne, men utover det er det ikke noe mer. Klart var jeg fortvilet over situasjonen, men det var lite jeg kunne gjøre. På et tidspunkt både tenkte og følte jeg at «nå er det like før kroppen ikke klarer mer». Det var da jeg bestemte meg for at dette skulle jeg vinne over. Jeg ville tilbake til det vanlige livet igjen.

Et arbeidsliv – og et liv I 2008 begynte Mona å føle seg litt bedre, blant annet etter et seks ukers opphold hos en såkalt heilpraktiker i Tyskland. Hun gjennomførte et treårig deltidsstudium i coaching – men hun var fortsatt ikke frisk nok til å jobbe. Etter å ha gått hele løpet med sykmeldings- og rehabiliteringspenger og midlertidig uføretrygd, begynte hun derfor på arbeidsavklaringspenger (AAP). Og det var da Fretex ble koblet inn. Niende oktober i fjor var hun i møte med dem og Friele, og dagen etter var hun i jobb.
– Nå har jeg et 60 prosents vikariat og får tilsvarende lønn fra Friele. Resten får jeg fra NAV. Passerer du 60,1 prosents stilling, mister du arbeidsavklaringspengene, forklarer hun. Det er tydelig at Mona stortrives i jobben, der hun tar imot kunder, svarer på telefoner og gjør annet sekretærarbeid. – En jobb betyr regularitet i hverdagen. Du møter mennesker, får input og tilbakemeldinger. Du er en del av det pulserende livet. Det betyr mye. Men det å tro at en jobb redder en, tror jeg er farlig. Du har et arbeidsliv – og et liv. Det gjelder å finne en balanse. Hun smiler. Håpet nå er fast jobb. – Da jeg var 35, skulle jeg ønske at jeg kunne fryse tiden. Men her forleden satt jeg i bilen og tenkte: «Nå har jeg det veldig bra».

Samfunnsansvar
Frode Rasmussen mener at åpenhet og tett dialog er viktige stikkord når det gjelder samarbeidet mellom NAV, Fretex og de ulike bedriftene.
– Det er viktig at vi ikke pakker noe inn, og at det finnes en retrettmulighet både for arbeidstakeren og bedriften. Hvis ansettelsesforholdet ikke fungerer, bør man trekke seg ut og i stedet bruke erfaringen som en referanse mot andre bedrifter. Vi ønsker at arbeidstreningen skal være en positiv opplevelse. – Akkurat som for arbeidstakeren, er det viktig for oss å kunne snakke med Fretex alene hvis det er noe vi lurer på. Så langt har vi heldigvis bare gode historier å fortelle, det er ingen som har måttet gå herfra fordi det ikke har fungert, supplerer Atle Engelsen. Begge understreker viktigheten av at Fretex og bedrift­en som skal ta imot arbeidssøkere blir godt kjent. Jobbkonsulentene hos Fretex har vært på bedriftsbesøk hos Friele, og Friele har vært på omvisning hos Fretex – i tillegg til at det selvsagt har blitt en rekke møter.
– Vi føler at Fretex kjenner oss og vår bedriftskultur – og derfor har de klart å finne noen som fungerer for oss. Vi bruker dem også som rådgivere i personalsaker, for eksempel i forbindelse med langtidsfravær. I tillegg har vi benyttet oss av karriereveiledningen de tilbyr når ansatte har ønsket seg nye utfordringer, sier Atle Engelsen.
– Vi er veldig fornøyd med samarbeidet. Vi jobber mye med samfunnsansvar, å få innsikt i forholdene der vi kjøper kaffen vår, blant annet i Brasil. Fretex driver med lokalt samfunnsansvar, og dermed deler vi mye av den samme tenkningen, sier Engelsen.

Godt å bruke hodet Ved kundesenteret hos Friele jobber også Kjersti Hjelle (46). Hun har et 50 prosents vikariat. Tidligere jobbet hun som butikksjef ved bakeriet Solbrød, men mye sjauing og tunge løft ga henne problemer med nakken og armene.
– Legen trodde først at det bare var muskulært, men så viste det seg at jeg hadde flere prolapser og avrevne sener. Da ble jeg sykmeldt og var borte i et år, forteller hun. Kjersti var alene med tre barn, og det første året hadde hun så mye smerter at det ikke var aktuelt å tenke på å begynne å jobbe igjen. Etter samråd både med legen og NAV måtte hun si opp jobben på bakeriet, men et kurs i kontor og administrasjon i regi av arbeidsmarkedsbedriften A2G ga Kjersti nytt håp. Det skulle imidlertid gå to år før NAV tok kontakt med Fretex – og de igjen med Friele. Da skjedde ting fort!
– Vi hadde et møte i oktober, og jeg begynte her i januar. Jeg var veldig glad for å komme i arbeid igjen, det betyr mye å få komme seg ut, bruke hodet, møte folk – og ikke minst få lønn!

En jobb er utrolig viktig for selvfølelsen. Kjersti deler jobben ved kundesenteret med Mona, det vil si at de jobber halve dagen hver. Den ene uken om formiddagen, den andre uken etter lunsj.
– I begynnelsen jobbet jeg to fulle dager i uken. Da slet jeg veldig, og måtte ha fri en dag før jeg kunne gå på jobb igjen. Men nå har vi funnet en ordning som fungerer godt for alle, sier Kjersti fornøyd. Det er ikke uvanlig at stillingsprosent eller arbeidsoppgaver justeres etter hvert.
– Det viktigste er at arbeidstakerne får vist seg fram i trygge omgivelser, sier Frode Rasmussen.

Vær tålmodig!
På lageret hos Friele jobber Stian Albrechtsen (39). Etter hvert som kaffeposene blir pakket i kartonger, henter han dem med truck og setter dem på plass i lagerhyllene. Han innrømmer at han var litt spent i starten.
– Jeg var ute av arbeidslivet i noen år. Først var jeg hjemme med datteren min, da det ble slutt mellom moren og meg, gjorde problemer rundt samlivsbruddet det vanskelig for meg å komme meg i jobb igjen, forteller han. Som arbeidssøker fikk Stian etter hvert kontakt med Fretex. Først fikk han jobb på transportavdelingen deres, deretter jobbet han med sortering og pakking av bøker, leker og andre gjenstander. Mot slutten av en fireårs­periode gikk han over på attføringsprogrammet «Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift» (KIA). Så mente jobbkonsulent Frode Rasmussen at Stian var klar for å gå videre.
– Han sto på for å finne en jobb til meg, han ville ha meg ut i «det ordentlige» arbeidslivet. Jeg var nervøs, men han pushet meg og ba meg sette opp en liste over tre arbeidsplasser. Øverst satte jeg Friele, forteller Stian. Det gikk ikke lang tid før Fretex hadde fått i stand en avtale med kaffeprodusenten.
– Først fikk de «låne» meg mens jeg fortsatt gikk på KIA. Friele fikk ekstra hjelp, og jeg fikk opplæring. Etter hvert ble jeg ansatt i et vikariat, og det siste året har jeg hatt fast stilling, sier han glad. Stian er også ansatt ved Frelsesarmeens Rusomsorg i Bergen. – Jeg er hjelpetrener for fotballaget der, jeg henter og bringer spillere og har ansvaret for utstyret. Spillerne er folk som av ulike grunner har problemer med å tilpasse seg et «vanlig» klubblag, det kan være rus, angst, depresjoner eller språkproblemer. Laget er med i bedriftsserien, men det handler like mye om den sosiale treningen – å møtes på trening, spise pizza og dra på turer sammen.

Stian har ett råd til andre som er frustrert over å gå lenge uten fast jobb: Vær tålmodig! – Da jeg jobbet hos Fretex og måtte få penger fra sosialen i tillegg fordi jeg tjente såpass lite, hadde jeg jo lyst til å gi opp av og til. Men jeg holdt ut, det var ikke pengene jeg gjorde det for. Det viktigste var å komme seg ut. Jeg tør ikke tenke på hvor jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde fått en jobb. Men tiden leger alle sår – og nå har jeg det helt topp!

– Jeg er sta og sa til kroppen min: «Denne kampen skal du ikke vinne!» sier Mona Hansen, som etter langvarig sykdom fikk jobb hos Friele.

Blant de cirka 70 ansatte hos Friele, kommer tre fra Fretex’ attføringsprogram. – Vi vil definitivt anbefale andre bedrifter å bli med på dette, sier Atle Engelsen (t.v.) Ved siden av sitter jobbkonsulent Frode Rasmussen.

 

Jobb­garanti! Nytt fra januar 2013 er at alle som deltar på attføringsprogrammene «Arbeid med bistand» og «Kvalifisering i arbeidsmarkeds­bedrift» (KIA) skal få minst ett relevant jobbtilbud i tiltaksperioden. «Arbeid med bistand» er et tiltak for personer med behov for støtte på vei til en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet, mens KIA er for personer som har behov for økt formell og/eller reell kompetanse først, samt tett oppfølgning fra jobbkonsulent. Deltakerne forplikter seg til egeninnsats gjennom kurs, karriere­veiledning og aktiv jobbsøking. Det finnes en rekke andre arbeidsrettede tiltak, avhengig av hvor du er i livet akkurat nå. På fretex.no under fanen «Attføring» kan du se hva Fretex tilbyr der du bor.

Noe for din bedrift? 351 personer fikk jobb gjennom Fretex’ attføringsprogram i 2012. Dersom din bedrift ønsker å ta imot arbeidssøkende gjennom programmet, kan du ringe den lokale attføringslederen. Det er viktig at bedriften har en klar målsetting om ansettelse. Les mer på fretex.no. Kilde: Attføringssjef Ann Iren Torgersen, Fretex Vest-Norge

Om Fretex

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første butikken åpnet i Kristiania i 1905 under navnet Elevator. Fretex er også Norges største attføringsbedrift. I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca 1600 er på ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar