Mez9ftsbalq5zwdd0x7k
Fpb1zxmky2nmlf3wdjee Urrqbcd7vqw5wnn5spvn

Gabler Investment Consulting AS får rådgivingsoppdrag for Silver

Pressemeldinger   •   mar 07, 2017 08:11 CET

​Silver Pensjonsforsikring AS er satt under offentlig administrasjon. Administrasjonsstyret skal gjennomgå selskapets investeringer. Gabler Investment Consulting AS er valgt som investeringsrådgiver for Silver Pensjonsforsikring AS, under offentlig administrasjon. Silver har i dag en forvaltningskapital på 9,5 milliarder kroner, 20.000 fripoliser og 3.000 pensjonskapitalbevis.

Mmo3f4gnlujdz1muahve
Sxs8ify9hnu8e9effnzy

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?

Nyheter   •   mar 06, 2017 14:05 CET

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene.

Qenv8rusmscyc9thqpqy
Sxs8ify9hnu8e9effnzy

Valutasikring eller ei?

Nyheter   •   mar 06, 2017 13:58 CET

Dollar og Euro er på historisk høye nivåer i forhold til norske kroner. Et fall i disse valutaene kan gi smertelige verdifall for norske investorer som ikke har valutasikring. Det samme kan skje dersom oljeprisen stiger sterkt og gir kronestyrkelse. Samtidig er det ikke utenkelig at kronen faller ved eventuelt nytt oljeprisfall eller annen markedsuro. Da vil det være lønnsomt med åpen valuta.

Pkifuhbo2y5mt0yicbtd
Xdckhncg74sszrkispcs

Ektepar bør spare til seniortilværelsen i kvinnens navn

Nyheter   •   mar 02, 2017 15:05 CET

Det bør være et familieprosjekt at pensjonssparing foregår i navnet til den som har lavest inntekt og/eller den dårligste pensjonsordningen. I mange familier tjener mannen mest og kvinnen mindre. Dersom kvinnen jobber deltid eller har en innskuddspensjonsordning med lave innskuddssatser, bør det opprettes en sparing med formål å øke den fremtidige pensjonen.

Rj2enofjvsvim3ijjlon
Soxvavm7nhthux9twbio

Uavhengig informasjon – fremtidens seniortiltak

Blogginnlegg   •   mar 01, 2017 13:00 CET

Mens man tidligere i stor grad «ble tatt vare på» medfører nytt regelverk at den enkelte selv i stor grad «må passe på», skriver Alexandra Plahte.

Bquxizlfqfilbwzhg30k
Urrqbcd7vqw5wnn5spvn

Strenge solvensregler for pensjonskasser kan gi Solvexit!

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:25 CET

Gabler mener at finanstilsynets foreslåtte regelverk hindrer god kapitalforvaltning. Resultatet kan være at pensjonskasser gjør som Silver: Tar en Solvexit!

Rsrtr2zbuwsv3auroecr

Gabler er kandidat til EY Entrepreneur Of The Year

Pressemeldinger   •   okt 21, 2016 17:21 CEST

Tor Sydnes og Olav Rune Øverland fra Gabler i Bergen og Jesper Melin Ganc-Petersen i Helseinnovasjon-konsernet på Sandane er regionens representanter som går videre til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year.

Lejjzp63xanrbc4tods9
Fpb1zxmky2nmlf3wdjee

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Nyheter   •   okt 18, 2016 15:31 CEST

Vi har i det siste fått et godt tilfang av kunder og omsetningen ser ut til å ende på MNOK 210 for 2016, med tilfredsstillende overskudd. Det er en dobling på 5 år. Dette viser at vår satsing på bred og dyp kompetanse innenfor pensjon, investering og forsikring er noe kundene setter pris på. Vi opplever nettopp kompetansen på flere områder som et konkurransefortrinn.

Media no image

Fight the FED!

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:18 CEST

Globale obligasjonsfond har gitt en fantastisk avkastning i 2016.

De globale indeksene har nå en svært lav løpende rente, samtidig som durasjonen er lang.

Indeksforvaltning av obligasjoner kan gi ubehagelige negative resultater. Kan aktiv forvaltede fond være en løsning?

Norge vs. Globalt

Norske obligasjoner har typisk 3 års statsobligasjoner som referanse for å måle avkastningens kvalitet. Globale indekser er markedsvektet og durasjonen har økt både som en følge av rentefallet samt økt utstedelse av lange obligasjoner. Barclays Global Agg. Indeks har hatt en stigende durasjon de siste årene og har nå en durasjon nær 7 år, med en løpende rente på ca. 1,2%.

Det har gitt en betydelig meravkastning å velge globale indeksfond fremfor norske obligasjoner. Globale fond har så langt i 2016 gitt avkastning mellom 7 og 10%, mens norske fond typisk ligger mellom 3 og 4%.

Globale obligasjoner er å foretrekke også fremover fordi norske obligasjoner er tett knyttet til oljerisiko. Globale forvaltere har mer å spille på både innenfor geografi, bransjer og durasjon.

Indeks vs. aktiv forvaltning

Indeksforvaltning har vært en god strategi. Kostnadene er lave og avkastningen har vært god. Eksempelvis har KLP Obligasjon Global i 2016 gitt 7,6% avkastning pr. 22.09 og har kostnader på 0,12% for beløp over MNOK 10, ellers 0,20%.

Det er lite empiri for at aktiv forvaltning har gitt meravkastning innenfor obligasjonsmarkedet. Obligasjonsmarkedene er kanskje mer effisiente enn aksjemarkedet og det er vanskelig å oppnå informasjonsfordeler. Statsobligasjoner som utgjør en stor del av markedet er gjennomanalysert og baserer seg på makrobildet, som beveger seg mer forutsigbart enn aksjemarkedet.

Bakgrunnen til meravkastning er som regel økt risikotagning i fondet. Hvis indeksen har en gjennomsnittlig rating på AA og det aktivt forvaltede fondet har BBB, vil det naturlig nok gi høyere avkastning over tid. Det har eksempelvis ikke vært vanskelig for norske obligasjonsfond å slå referanseindeksen, som er statsobligasjoner, når investeringene skjer i foretaksobligasjoner. Kvaliteten på forvaltningen står ikke nødvendigvis i stil med økte forvaltningskostnader, gjerne 0,5% eller høyere. Det vil kunne være unødvendige merkostnader. En del aktive forvaltere har gitt svakere avkastning enn indeksen fordi mange aktive forvaltere har hatt kortere durasjon enn indeksen. Det har vært vanskelig å «fight the FED».

Økt risiko krever mer aktiv forvaltning

Det kan bli annerledes fremover. Med 7 års durasjon vil en uventet renteøkning fort kunne gi 2-sifret negativ avkastning for et globalt indeksfond. Vi skal heller ikke glemme at PIIGS landene ikke har redusert sin statsgjeld som førte til kollaps i 2011. Nytt fokus på forgjeldede vestlige land med ekstremt lave renter på grunn av ekspansiv pengepolitikk, kan ikke utelukkes.

Samtidig kan et aktivt forvaltet fond ha kort durasjon og eksempelvis investere i statsobligasjoner i Emerging Markets, hvor rentenivået fremdeles ligger over 5% i noen områder. Ikke alle land i EM er råvarebaserte. Mange slike land har sunne statsfinanser og tjener på oljeprisfallet og Kinas dreining mot forbruksøkonomi. Her ligger også muligheter for appresiering av landets valuta. Mange aktivt forvaltede obligasjonsfond har nå lavere durasjon enn indeksfondene og samtidig mer kredittrisiko, dvs. lavere andel i tyske og amerikanske statsobligasjoner. Det kan gi høyere avkastning og lavere risiko enn indeksfond. Det kan forsvare at forvaltningskostnadene for disse fondene er høyere.

Fight the FED

Det kan nærme seg tiden for å ta opp kampen mot sentralbankene («fight the FED»). Indeksfond gir riktignok lave kostnader og det har vært historisk vanskelig å slå indeksen, men nå er renten lavere enn noen gang og durasjonen svært lang. Aktiv forvaltning kan bli vinneren i en periode fremover dersom det blir renteøkninger.

Det er essensielt å velge rett forvalter/fond. Velger man forvaltere som historisk har slått indeksene, risikerer man å velge fond som ligger med lang durasjon. Investor må benytte en kvalitativ tilnærming: Velge forvaltere/fond med høy kompetanse på makro og kreditthåndverk. Spesielt innen High Yield er kredithåndverket essensielt. Både i det globale og det norske High Yield-markedet er det store forskjeller.

Utvalget er stort: Noen fond har få begrensninger i sitt investeringsmandat («unconstrained»).Da har man byttet indeksrisiko med forvalterrisiko. Det er mulig å sette sammen en portefølje med ønsket grad av aktiv risiko som består både av indeksfond og aktivt forvaltede fond med ulike mandater:

 • Indeksfond innen global kreditt
 • Aktivt forvaltede fond med frihetsgrader innen durasjon og kredittrisiko
 • Aktivt forvaltede statsobligasjonsfond med vekting mot Emerging Markets
 • High Yield obligasjonsfond

Globale obligasjonsfond har gitt en fantastisk avkastning i 2016. De globale indeksene har nå en svært lav løpende rente, samtidig som durasjonen er lang. Indeksforvaltning av obligasjoner kan gi ubehagelige negative resultater. Kan aktiv forvaltede fond være en løsning?

Les mer »
G2knlrdqquox9snirgcf

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:03 CEST

Når forsikringsselskapene gir anbefaling om hvor høy aksjeandel man bør ha i den innskuddspensjonen, «glemmer» de å ta hensyn til eksisterende fripoliser. De er en renteplasseringer med ca. 3,5% avkastning og utgjør en stor del av pensjonskapitalen. Hvis ikke man tar hensyn til dette, kan man tape flere hundre tusen kroner.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Konsernsjef
 • olav.rune.overland@gabler.no
 • 950 35 231
Olav Rune Øverland har nær 25 års erfaring fra ledelse av virksomheter innenfor bank, analyse,... Vis mer

 • Pressekontakt
 • CEO Gabler Investment Consulting
 • Pensjon/investering
 • tor.sydnes@gabler.no
 • 97549191
I tillegg til lang erfaring og dokumenterte gode resultater, har Tor Sydnes utviklet en sterk... Vis mer

 • Pressekontakt
 • Seniorkonsulent
 • Ernst.Hagen@gabler.no
 • 93226377

Om Gabler AS

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer, forsikring og rådgivning. Våre kunder består av rundt 50 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til nær 100 ansatte, har over 150 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både eiere og kunder.

Adresse

 • Gabler AS
 • Munkedamsveien 35
 • 0250 Oslo
 • Norge