Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Gabler Investment Consulting AS får rådgivingsoppdrag  for Silver

Gabler Investment Consulting AS får rådgivingsoppdrag for Silver

Pressemeldinger   •   mar 07, 2017 08:11 CET

​Silver Pensjonsforsikring AS er satt under offentlig administrasjon. Administrasjonsstyret skal gjennomgå selskapets investeringer. Gabler Investment Consulting AS er valgt som investeringsrådgiver for Silver Pensjonsforsikring AS, under offentlig administrasjon. Silver har i dag en forvaltningskapital på 9,5 milliarder kroner, 20.000 fripoliser og 3.000 pensjonskapitalbevis.

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?

Nyheter   •   mar 06, 2017 14:05 CET

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene.

Valutasikring eller ei?

Valutasikring eller ei?

Nyheter   •   mar 06, 2017 13:58 CET

Dollar og Euro er på historisk høye nivåer i forhold til norske kroner. Et fall i disse valutaene kan gi smertelige verdifall for norske investorer som ikke har valutasikring. Det samme kan skje dersom oljeprisen stiger sterkt og gir kronestyrkelse. Samtidig er det ikke utenkelig at kronen faller ved eventuelt nytt oljeprisfall eller annen markedsuro. Da vil det være lønnsomt med åpen valuta.

Ektepar bør spare til seniortilværelsen i kvinnens navn

Ektepar bør spare til seniortilværelsen i kvinnens navn

Nyheter   •   mar 02, 2017 15:05 CET

Det bør være et familieprosjekt at pensjonssparing foregår i navnet til den som har lavest inntekt og/eller den dårligste pensjonsordningen. I mange familier tjener mannen mest og kvinnen mindre. Dersom kvinnen jobber deltid eller har en innskuddspensjonsordning med lave innskuddssatser, bør det opprettes en sparing med formål å øke den fremtidige pensjonen.

Uavhengig informasjon – fremtidens seniortiltak

Uavhengig informasjon – fremtidens seniortiltak

Blogginnlegg   •   mar 01, 2017 13:00 CET

Mens man tidligere i stor grad «ble tatt vare på» medfører nytt regelverk at den enkelte selv i stor grad «må passe på», skriver Alexandra Plahte.

Strenge solvensregler for pensjonskasser kan gi Solvexit!

Strenge solvensregler for pensjonskasser kan gi Solvexit!

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:25 CET

Gabler mener at finanstilsynets foreslåtte regelverk hindrer god kapitalforvaltning. Resultatet kan være at pensjonskasser gjør som Silver: Tar en Solvexit!

Gabler er kandidat til EY Entrepreneur Of The Year

Gabler er kandidat til EY Entrepreneur Of The Year

Pressemeldinger   •   okt 21, 2016 17:21 CEST

Tor Sydnes og Olav Rune Øverland fra Gabler i Bergen og Jesper Melin Ganc-Petersen i Helseinnovasjon-konsernet på Sandane er regionens representanter som går videre til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year.

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Nyheter   •   okt 18, 2016 15:31 CEST

Vi har i det siste fått et godt tilfang av kunder og omsetningen ser ut til å ende på MNOK 210 for 2016, med tilfredsstillende overskudd. Det er en dobling på 5 år. Dette viser at vår satsing på bred og dyp kompetanse innenfor pensjon, investering og forsikring er noe kundene setter pris på. Vi opplever nettopp kompetansen på flere områder som et konkurransefortrinn.

Media no image

Fight the FED!

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:18 CEST

Globale obligasjonsfond har gitt en fantastisk avkastning i 2016. De globale indeksene har nå en svært lav løpende rente, samtidig som durasjonen er lang. Indeksforvaltning av obligasjoner kan gi ubehagelige negative resultater. Kan aktiv forvaltede fond være en løsning?

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:03 CEST

Når forsikringsselskapene gir anbefaling om hvor høy aksjeandel man bør ha i den innskuddspensjonen, «glemmer» de å ta hensyn til eksisterende fripoliser. De er en renteplasseringer med ca. 3,5% avkastning og utgjør en stor del av pensjonskapitalen. Hvis ikke man tar hensyn til dette, kan man tape flere hundre tusen kroner.

Pensjonistene taper

Pensjonistene taper

Nyheter   •   sep 16, 2016 08:30 CEST

Pensjonistene får dårligere økonomi for hvert år som går i lavrenteregimet. Kanskje betyr det billigere julegaver fra besteforeldrene fremover. Inflasjonen nærmer seg 4%. Folketrygden stiger kun 2% og ytelsespensjoner 0%. Bankinnskuddene gir negative realrenter, mens sydenturene blir dyrere som følge av svekket kronekurs. Boligverdiene øker i selvangivelsen og eiendomsskattene går opp.

Slik får offentlig ansatte god pensjonstilværelse

Slik får offentlig ansatte god pensjonstilværelse

Blogginnlegg   •   aug 22, 2016 08:25 CEST

Offentlig ansatte som er født etter 1958 får mindre pensjon enn 66% av lønnen, men ikke alle er klar over konsekvensene. Årsaken er at også offentlige pensjoner nå skal levealderjusteres. Det kan bli kraftig reduksjon for mange. En du født i 1979 får du 60.000 i lavere pensjon dersom du har en årslønn på 500.000. Med 20 år som pensjonist blir tapet totalt over 1 million.

Global HY bedre enn aksjer?

Global HY bedre enn aksjer?

Nyheter   •   jul 21, 2016 10:00 CEST

Globale High Yield obligasjoner har gitt vesentlig bedre avkastning enn aksjer de siste 10 år, og det er ikke usannsynlig at historien kan gjenta seg. High Yield kan nå være et godt alternativ til aksjer. Slike obligasjoner kan faktisk redusere risikoen og øke avkastningen i en portefølje.

Brexit – verdens største skilsmisse

Brexit – verdens største skilsmisse

Nyheter   •   jun 27, 2016 14:32 CEST

Når slike hendelser som BREXIT inntreffer, kan det være verdifullt å unngå å bli sugd inn i et endeløst nyhetsbilde og midt i det hele glemme hvor man som investor kan skape verdier: Gabler-kundene kan skape verdier ved å rebalansere inn i risikable investeringer som aksjer og kreditt når slike hendelser som dette inntreffer.

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Nyheter   •   jun 27, 2016 14:11 CEST

Fripoliser er en renteplassering med ca. 3,5% avkastning. Den vil utgjøre en stor del av pensjonskapitalen. Derfor bør fripolisen inngå som en del av pensjonskapitalen når aksjeandelen i den nye ordningen skal vurderes. Hvis ikke, kan man tape flere hundre tusen kroner i pensjonssparing.

Finanskonsernet Gabler AS kjøper DNB Pensjonstjenester AS

Finanskonsernet Gabler AS kjøper DNB Pensjonstjenester AS

Pressemeldinger   •   apr 01, 2016 13:00 CEST

DNB Pensjonstjenester AS er et konsulent- og aktuarselskap for bedrifter som forvalter pensjonsmidlene i egne pensjonskasser. I tillegg foretar selskapet beregninger av pensjonsforpliktelser til ytelsespensjonskunder i DNB Livsforsikring.

Bruke BSU-pengene til pensjon?

Bruke BSU-pengene til pensjon?

Nyheter   •   mar 22, 2016 12:00 CET

Det kan være millionbeløp å tjene. Noe av det smarteste du kan gjøre i forhold til pensjon, er å overføre saldoen på BSU-kontoen til pensjonssparing når du er 34 år. Da kan du ha fikset pensjonen en gang for alle, mens andre må spinke og spare i mange år og får lite igjen

Børsuroen gir konsentrasjonsrisiko i indeksfond

Børsuroen gir konsentrasjonsrisiko i indeksfond

Nyheter   •   mar 11, 2016 11:50 CET

Det kan være større risiko i tradisjonelle indeksfond enn de fleste tror. I 2015 var det noen få aksjer som steg, mens brorparten faktisk falt. Verdensindeksen holdt seg så vidt over null. De få som steg hadde en formidabel verdistigning og er nå blitt dyre.

Fremtidens pensjonssystem?

Fremtidens pensjonssystem?

Nyheter   •   mar 09, 2016 12:31 CET

Gabler har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet forslag til et nytt pensjonssystem som gir trygg pensjonstilværelse for arbeidstakerne. Gabler mener forslaget gir mange fordeler og ikke minst forenklinger. Arbeidstakerne får eierskap til pensjonsmidlene og bestemmer hvor og hvordan de skal forvaltes på en fleksibel måte.

Higher High Yield

Higher High Yield

Nyheter   •   des 14, 2015 09:20 CET

I løpet av et år har kredittrisikopremien for amerikanske high yield- obligasjoner doblet seg, og gir nå ca. 8% løpende rente. Ser vi på energisektoren som naturlig nok er svekket, er kredittrisikopremien på nær 11%. Obligasjonsinvestorene ser altså økt risiko samtidig som amerikansk økonomi går stadig bedre