Skip to main content

Tags

Siste nyheter

Strenge solvensregler for pensjonskasser kan gi Solvexit!

Strenge solvensregler for pensjonskasser kan gi Solvexit!

Blogginnlegg   •   nov 22, 2016 10:25 CET

Gabler mener at finanstilsynets foreslåtte regelverk hindrer god kapitalforvaltning. Resultatet kan være at pensjonskasser gjør som Silver: Tar en Solvexit!

Gabler er kandidat til EY Entrepreneur Of The Year

Gabler er kandidat til EY Entrepreneur Of The Year

Pressemeldinger   •   okt 21, 2016 17:21 CEST

Tor Sydnes og Olav Rune Øverland fra Gabler i Bergen og Jesper Melin Ganc-Petersen i Helseinnovasjon-konsernet på Sandane er regionens representanter som går videre til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year.

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Sterk vekst i Gabler-konsernet

Nyheter   •   okt 18, 2016 15:31 CEST

Vi har i det siste fått et godt tilfang av kunder og omsetningen ser ut til å ende på MNOK 210 for 2016, med tilfredsstillende overskudd. Det er en dobling på 5 år. Dette viser at vår satsing på bred og dyp kompetanse innenfor pensjon, investering og forsikring er noe kundene setter pris på. Vi opplever nettopp kompetansen på flere områder som et konkurransefortrinn.

Media no image

Fight the FED!

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:18 CEST

Globale obligasjonsfond har gitt en fantastisk avkastning i 2016. De globale indeksene har nå en svært lav løpende rente, samtidig som durasjonen er lang. Indeksforvaltning av obligasjoner kan gi ubehagelige negative resultater. Kan aktiv forvaltede fond være en løsning?

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Blogginnlegg   •   okt 17, 2016 12:03 CEST

Når forsikringsselskapene gir anbefaling om hvor høy aksjeandel man bør ha i den innskuddspensjonen, «glemmer» de å ta hensyn til eksisterende fripoliser. De er en renteplasseringer med ca. 3,5% avkastning og utgjør en stor del av pensjonskapitalen. Hvis ikke man tar hensyn til dette, kan man tape flere hundre tusen kroner.

Pensjonistene taper

Pensjonistene taper

Nyheter   •   sep 16, 2016 08:30 CEST

Pensjonistene får dårligere økonomi for hvert år som går i lavrenteregimet. Kanskje betyr det billigere julegaver fra besteforeldrene fremover. Inflasjonen nærmer seg 4%. Folketrygden stiger kun 2% og ytelsespensjoner 0%. Bankinnskuddene gir negative realrenter, mens sydenturene blir dyrere som følge av svekket kronekurs. Boligverdiene øker i selvangivelsen og eiendomsskattene går opp.

Silver - en varslet konkurs?

Silver - en varslet konkurs?

Nyheter   •   sep 12, 2016 15:12 CEST

Silver har varslet at de ikke vil klare å oppfylle kravene som myndighetene har pålagt forsikringsselskapene, de såkalte Solvens II-kravene. De har fått en utsettelse på solvenskravet til 31.12.2016. Etter den tid må de oppfylle kravet. Sett i lys av dagens lave renter er det høyst usannsynlig at det finnes lure løsninger på Silvers problem. Hva bør Silvers kunder gjøre?

Slik får offentlig ansatte god pensjonstilværelse

Slik får offentlig ansatte god pensjonstilværelse

Blogginnlegg   •   aug 22, 2016 08:25 CEST

Offentlig ansatte som er født etter 1958 får mindre pensjon enn 66% av lønnen, men ikke alle er klar over konsekvensene. Årsaken er at også offentlige pensjoner nå skal levealderjusteres. Det kan bli kraftig reduksjon for mange. En du født i 1979 får du 60.000 i lavere pensjon dersom du har en årslønn på 500.000. Med 20 år som pensjonist blir tapet totalt over 1 million.

Global HY bedre enn aksjer?

Global HY bedre enn aksjer?

Nyheter   •   jul 21, 2016 10:00 CEST

Globale High Yield obligasjoner har gitt vesentlig bedre avkastning enn aksjer de siste 10 år, og det er ikke usannsynlig at historien kan gjenta seg. High Yield kan nå være et godt alternativ til aksjer. Slike obligasjoner kan faktisk redusere risikoen og øke avkastningen i en portefølje.

Brexit – verdens største skilsmisse

Brexit – verdens største skilsmisse

Nyheter   •   jun 27, 2016 14:32 CEST

Når slike hendelser som BREXIT inntreffer, kan det være verdifullt å unngå å bli sugd inn i et endeløst nyhetsbilde og midt i det hele glemme hvor man som investor kan skape verdier: Gabler-kundene kan skape verdier ved å rebalansere inn i risikable investeringer som aksjer og kreditt når slike hendelser som dette inntreffer.

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Ta høy aksjerisiko i innskuddspensjonen

Nyheter   •   jun 27, 2016 14:11 CEST

Fripoliser er en renteplassering med ca. 3,5% avkastning. Den vil utgjøre en stor del av pensjonskapitalen. Derfor bør fripolisen inngå som en del av pensjonskapitalen når aksjeandelen i den nye ordningen skal vurderes. Hvis ikke, kan man tape flere hundre tusen kroner i pensjonssparing.

Finanskonsernet Gabler AS kjøper DNB Pensjonstjenester AS

Finanskonsernet Gabler AS kjøper DNB Pensjonstjenester AS

Pressemeldinger   •   apr 01, 2016 13:00 CEST

DNB Pensjonstjenester AS er et konsulent- og aktuarselskap for bedrifter som forvalter pensjonsmidlene i egne pensjonskasser. I tillegg foretar selskapet beregninger av pensjonsforpliktelser til ytelsespensjonskunder i DNB Livsforsikring.

Bruke BSU-pengene til pensjon?

Bruke BSU-pengene til pensjon?

Nyheter   •   mar 22, 2016 12:00 CET

Det kan være millionbeløp å tjene. Noe av det smarteste du kan gjøre i forhold til pensjon, er å overføre saldoen på BSU-kontoen til pensjonssparing når du er 34 år. Da kan du ha fikset pensjonen en gang for alle, mens andre må spinke og spare i mange år og får lite igjen

Børsuroen gir konsentrasjonsrisiko i indeksfond

Børsuroen gir konsentrasjonsrisiko i indeksfond

Nyheter   •   mar 11, 2016 11:50 CET

Det kan være større risiko i tradisjonelle indeksfond enn de fleste tror. I 2015 var det noen få aksjer som steg, mens brorparten faktisk falt. Verdensindeksen holdt seg så vidt over null. De få som steg hadde en formidabel verdistigning og er nå blitt dyre.

Fremtidens pensjonssystem?

Fremtidens pensjonssystem?

Nyheter   •   mar 09, 2016 12:31 CET

Gabler har på oppdrag fra Fellesforbundet utarbeidet forslag til et nytt pensjonssystem som gir trygg pensjonstilværelse for arbeidstakerne. Gabler mener forslaget gir mange fordeler og ikke minst forenklinger. Arbeidstakerne får eierskap til pensjonsmidlene og bestemmer hvor og hvordan de skal forvaltes på en fleksibel måte.

Higher High Yield

Higher High Yield

Nyheter   •   des 14, 2015 09:20 CET

I løpet av et år har kredittrisikopremien for amerikanske high yield- obligasjoner doblet seg, og gir nå ca. 8% løpende rente. Ser vi på energisektoren som naturlig nok er svekket, er kredittrisikopremien på nær 11%. Obligasjonsinvestorene ser altså økt risiko samtidig som amerikansk økonomi går stadig bedre

Skatteskjerpelser for folk flest under Siv Jensen

Skatteskjerpelser for folk flest under Siv Jensen

Nyheter   •   des 07, 2015 08:26 CET

Folk flest som sparer til pensjon har fått skjerpet skatt de siste årene: Gevinster på aksjefondssparing blir 32% i fremtiden, mens bankrenter og andre inntekter kun skal skattes med 22%. Samtidig er skjermingsfradraget redusert til under 1%. Siv Jensen har ikke sørget for å gjøre enkle endringer som kan stimulere til pensjonssparing og virkelig gi gode skatteletter for folk flest.

Aktive forvaltere gruser indeks i urolige tider

Aktive forvaltere gruser indeks i urolige tider

Nyheter   •   okt 09, 2015 15:45 CEST

Gablers kunder som velger aktiv forvaltede fond som en del av sine porteføljer, har gjort det godt under de usikre markedsforholdene så langt i 2015. Det gjelder både norske og globale forvaltere, hvor nesten alle aktive forvaltede fond har slått sin referanseindeks hittil i år. Noen til dels betydelig. Lansdowne har oppnådd gode 20% avkastning pr. 30.9.; imponerende 15,5% bedre enn indeksen.

Eldrebølgen gir lave renter i minst 20 år

Eldrebølgen gir lave renter i minst 20 år

Nyheter   •   okt 09, 2015 11:39 CEST

Eldrebølgen er en faktor som er lite kommunisert som grunn for et langvarig lavt rentenivå. Nå fokuseres det på lav oljepris og mulig arbeidsledighet, samtidig som Europas problemer tones ned. Da kan man lett tro at renten kommer til å stige dersom oljeprisen stiger eller Europa går bedre.

Spar opp 2 årslønner til pensjon

Spar opp 2 årslønner til pensjon

Nyheter   •   okt 05, 2015 13:22 CEST

Pensjon er komplisert, og det letteste er å skyve pensjonsplanlegging bort. Det er mulig å gjøre pensjonsplanlegging svært enkelt: Klarer du å spare opp 2 årslønner i finanskapital er du noenlunde trygg uansett hvordan pensjonsreglene endrer seg. Det er et svært godt nyttårsforsett å starte nå. Du kan tjene flere hundre tusen kroner på å starte nå fremfor å vente noen år.