Skip to main content

Nordmenn samler seg mer rundt TV-en

Pressemelding   •   aug 23, 2012 10:46 CEST

Oslo, 23. august 2012. Over halvparten av alle nordmenn bruker mer tid sammen med familien foran TV-en sammenlignet med tidligere. Selv om nye, digitale medier tar stadig mer oppmerksomhet, øker tiden familier tilbringer samlet rundt medieunderholdning og veksten i PVR bruk fortsetter.

Den sterke økningen i mediebruk på flere typer skjermer (mobil, nettbrett, PC, TV) fører ikke til at folk blir mer sære og individualistiske. Tvert imot bruker folk stadig mer tid sammen når de lar seg underholde viser nye tall om norske medievaner fra en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Get. Undersøkelsen omfatter svar fra 1000 demografisk representative respondenter.

Sterk endring i medievaner siste to år
Respondentene ble spurt om å angi hvor mye deres TV-bruk har endret seg de siste to årene.

– Undersøkelsen bekrefter veksten i bruk av nye underholdningstilbud, men overraskende nok viser den også at folk nå faktisk er mer sammen under sitt mediebruk. Økte muligheter for å se film og innhold hvor man vil, når man vil, ser ut til å samle familien rundt TV-en i større grad enn vi trodde, sier Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get.

Mediebruken blir mer sosial og PVR og klikkefilm står sentralt
Hele 53 prosent sier de ser mer vanlig TV sammen enn de gjorde tidligere, og 45 prosent oppgir at familien sitter mer sammen foran TV-en mens de driver med ulike medietilbud (som TV, spill og internett).

– Det er gode nyheter at den økte mediebruken faktisk forener oss. De fleste av oss kan nå ha sitt eget nettbrett, PC eller TV og velge å se helt individuelt innhold, men det nye er at vi i stadig større grad kan gjøre det fra samme sofa, sier Husby.

Norstat-undersøkelsen inkluderer også spørsmål om endring i ulike underholdningstilbud, og dokumenterer at det og selv velge tidspunkt for TV- og filmtitting er svært viktig for folk.

– Den store tv-revolusjonen de siste årene har vært PVR som Get lanserte i 2007. Dette har dramatisk endret Nordmenns tv-vaner de siste 5 årene, og vi ser i denne undersøkelsen at bruken av PVR fortsetter å øke. 38 prosent oppgir at de nå ser mer TV i opptak sammen enn de gjorde tidligere. Samtidig sier 18 prosent av befolkningen at de har betydelig økning i felles klikkefilmbruk, sier Husby.

Forskjeller i livsstil påvirker medievanene
I tillegg til de totale endringene i mediekonsum, dokumenterer undersøkelsen også forskjeller i livsstil og medieendringer for ulike grupper. Nordmenn over 40 år har høyest vekst i vanlig TV-titting sammen, men aldersgruppen under 30 år kommer på en overraskende andreplass. Familier med flere barn leder an i konsumvekst for DVD og TV i opptak, og leder også an som multimediefamilier. De sitter i enda større grad samlet foran TV-en mens foreldre og barn bruker flere ulike medier.

Gruppen som skiller seg tydeligst ut i endrede medievaner er ikke overraskende nordmenn under 30. De har sterkest vekst i felles mediebruk av alle, og leder klart på mer bruk av klikkefilm, DVD og TV over internett. Samtidig oppgir hele 68 prosent av alle under 30 at de i betydelig grad sitter mer sammen med andre mens de bruker ulike medier. Hele 47 prosent oppgir at de også sitter mer sammen med andre og ser på vanlig TV.

- Ungdom leder an i økt TV-konsum, men også for dem er dette en sosial aktivitet, selv om de kanskje ser på forskjellige programmer, sier Husby, og forteller at Get følger medietrendene tett.

- Vårt mål i Get er å legge til rette for innovative underholdnings- og kommunikasjons-tjenester for våre kunder, og vi jobber målrettet for å kunne tilby de nye tjenestene folk ønsker seg. Undersøkelsen bekrefter vår tro på å tilrettelegge for den sosiale multimediefamilien, hvor alle kan samles og likevel se sitt favorittinnhold. Mer samspill mellom ulikt utstyr og innhold, samt fleksibilitet for kundene til å bestemme selv, er sentralt når vi nå utvikler neste generasjons Get-opplevelser, avslutter Husby.

(se også vedlagte PDF for flere detaljer)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Øyvind Husby
Direktør for samfunnskontakt, Get
Mobil: + 47 93 44 41 40
e-post: oyvind.husby@get.no

Vedlagte filer

PDF-dokument