Skip to main content

Mange har opplevd brann i elektriske husholdningsapparater

Pressemelding   •   jan 10, 2017 11:37 CET

1 av 10 har hatt brann i elektriske husholdningsapparater. På snaut to år har det brent for 220 millioner kroner med brannkilde elektriske husholdningsapparater, viser tall fra forsikringsbransjen. Unngå bruk på natten, oppfordrer forsikringsselskap.

- De fleste tror at det ikke skjer meg, men det viser tallene at det gjør, sier rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige. 4.900 norske boliger er rammet av dette siden 2015.

At 1 av 10 har erfaring med brann i elektriske husholdningsapparater, betyr at 400.000 nordmenn har opplevd dette. Andelen er høyest i aldersgruppen 40-59 år (14 prosent) og lavest for dem mellom 15 og 24 år (9 prosent), viser undersøkelsen gjennomført av Ipsos for Gjensidige.

- Bruk oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og andre hvitevarer etc. kun når du er våken og er hjemme, da kan man reagere raskt dersom noe skulle skje, anbefaler Olsen.

Halvparten av brannene i Norge er knyttet til elektrisitet.

- Et svært viktig tiltak for å få ned antall branner og brannofre er kontroll av det elektriske anlegget utført av en sertifisert kontrollør. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, vil dette kunne spare menneskeliv, sier Olsen. Cirka 20 prosent av bygningsbrannene skyldes feil i selve det elektriske anlegget og utstyret.

- Det er særlig eldre boliger med sikringsskap med skrusikringer som bør prioriteres, anbefaler rådgiveren.

Råd og fakta

  • Skjøteledninger skal kun brukes midlertidig.
  • Vanligste feil er at «permanente» skjøteledninger blir belastet med apparater som bruker mye strøm (eksempel vifteovn), samt at ledningen ligger i en kveil.
  • Ledningene blir varme når det går strøm gjennom dem, og ligger de i en kveil så blir det en synergieffekt av oppvarming - kablene smelter og kan forårsake brann.
  • Rengjør bak kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin minst én gang i året.
  • Spesielt kjøleskap er avhengig av lufting for å fungere som de skal, for mye støv kan blokkere luftingen.
  • Hold fast stikkontakten når støpselet dras ut. Mange stikkontakter blir løse etter hardhendt behandling, noe som kan føre til svikt i kontaktene og dermed gnist/brann.

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskap. Virksomheten sikrer liv, helse og verdier for kunder i privat- og næringslivsmarkedet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Litauen og Latvia. I Norge tilbys også produkter innen bank, pensjon og sparing. Konsernet er notert på Oslo Børs