Skip to main content

Goodtech Environment AB, Åland melder oppbud som følge av Odderøyaprosjektet

Pressemelding   •   jun 10, 2019 08:05 CEST

Det vises til børsmelding av 25. juni 2018 om Kristiansand kommunes heving av kontrakt «E61 Maskin og Prosess» inngått med Goodtech Environment AB, Åland ("GEAB") den 24. september 2015 for Odderøya Renseanlegg, samt børsmelding av 19. november 2018 vedrørende GEABs krav på sluttoppgjør og motkrav fra Kristiansand Kommune. I tillegg vises til informasjon gitt i årsrapporten for 2018 og kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019.

GEAB har søkt å inngå forlik med Kristiansand kommune vedrørende kontrakten for Odderøya Renseanlegg uten å komme til enighet.

Ettersom Kristiansand kommune tilbakeholder oppgjør, har GEAB et ubetalt korresponderende momskrav på ca NOK 11,0 millioner. Selskapet har ikke likviditet til å dekke kravet. Styret i GEAB har derfor besluttet å melde oppbud. Goodtech ASA vil søke å samarbeide med bostyrer for å finne en best mulig løsning for videreføring av virksomheten i nytt selskap, til fordel for kunder, ansatte og kreditorer.

Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for GEAB. Prosjektgaranti for Odderøya Renseanlegg utgjør NOK 2,2 millioner.

Om GEAB og prosjekt for Odderøya renseanlegg

Kristiansand kommune tildelte GEAB prosjekt for prosess- og maskininstallasjonene til Odderøya renseanlegg i forbindelse med ombyggingen av det eksisterende renseanlegget. Prosjektets formål har vært å bygge ut Odderøya renseanlegg for å behandle alt avløpsvann i kommunen, og det nye anlegget er dimensjonert for en befolkningsøkning frem til 2050 hvor totalt 136.000 personer er forventet å være tilkoblet renseanlegget.

Kontrakten med Kristiansand kommune er inngått med GEAB, som er et heleid datterselskap av Goodtech ASA. Goodtech ASA er ikke part i avtalen med Kristiansand kommune. Kontrakten er basert på NS 8405.

For ytterligere informasjon, kontakt
Eric Staurset, Konsernsjef Goodtech ASA
Tlf. +47 982 81 142
e-post: eric.staurset@goodtech.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 600 millioner og har ca. 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.