Skip to main content

Goodtech har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS

Pressemelding   •   jan 27, 2016 11:47 CET

Goodtech ASA («Goodtech») eier samtlige aksjer i Goodtech Industry Holding AS («GIH»). GIH har i dag inngått avtale med det det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech») om salg av samtlige aksjer i GIHs heleide datterselskap Goodtech Products AS («Goodtech Products»).

Addtech er et selskap i teknikk-konsernet Addtech som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i leddet mellom produsenter og kunder. Addtech-konsernet er engasjert innen utvalgte nisjer på markedet for høyteknologiske produkter og løsninger. Kundene er hovedsakelig innen industriproduksjon og offentlig sektor. Addtech-konsernet har ca. 2 200 ansatte i et hundretalls datterselskaper som drives under egne varemerker. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 7 milliarder SEK og er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products er avtalt til ca. NOK 28 millioner, hensyntatt justering for netto gjeld. Kjøpesummen skal i tillegg justeres krone for krone dersom egenkapitalen i Goodtech Products per dato for overtakelse avviker fra NOK 13,7 millioner. Per 31.12.2015 var egenkapitalen NOK 12,3 millioner.

NOK 22 millioner av kjøpesummen skal betales kontant på dato for overtakelse. Resterende beløp skal gjøres opp når regnskapet for Goodtech Products per overtakelsesdato er ferdig utarbeidet.

Kjøpesummen skal finansieres gjennom Addtechs egne midler.

Overtakelse er avtalt å finne sted den 1. februar 2016.

Aksjekjøpsavtalen inneholder betingelser for overtakelse samt selgergarantier som er normale for transaksjoner av denne karakter. Transaksjonen er ikke meldepliktig etter de norske konkurransereglene.

Dersom betingelsene for overtakelse ikke blir oppfylt har Addtech rett til å trekke seg fra transaksjonen.

Utvidet melding i henhold til løpende forpliktelser punkt 3.4, jfr. verdipapirhandellovens § 5-2 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Arve Teie, fungerende konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 928 88 713, e-post: arve.teie@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 850 millioner og har over 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy