Skip to main content

Salg av Goodtech Environment AS er gjennomført

Pressemelding   •   feb 29, 2016 13:55 CET

Det vises til utvidet børsmelding datert 15. oktober 2015 der det ble opplyst at Goodtech ASA («Goodtech») hadde inngått avtale med det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») om salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS»).

Transaksjonen ble gjennomført (overtakelse) i dag den 29. februar 2016.

Ved transaksjonens gjennomføring har Goodtech mottatt følgende betalinger fra GZEP:

1. Kjøpesummen på NOK 44 370 772

2. Innfrielse av lån som Goodtech har ytt til GEAS på NOK 17 625 436

Innfrielsen av lånet som angitt over er netto etter at Goodtech har kjøpt GEAS` datterselskap i Sverige; GE Göteborg AB og gjort opp sistnevntes gjeld til GEAS.

I den utvidede meldingen ble det opplyst at GZEP skulle betale en tilleggskjøpesum tilsvarende resultat etter skatt i GEAS i perioden fra den 1. januar 2015 og frem til overtakelsen. Partene har blitt enige om å endre dette slik at Goodtech mottar utbytte fra GEAS for regnskapsåret 2015 på NOK 6,140,594 som skal betales av GEAS innen 100 dager etter overtakelsen. I tillegg er Goodtech berettiget til resultat etter skatt i GEAS for perioden 1. januar 2016 og frem til overtakelsen. Dette vil bli fastsatt i henhold til et regnskap som utarbeides per datoen for overtakelsen og som gjøres opp innen 70 dager etter overtakelsen. Dersom GEAS har et tap i perioden 1. januar 2016 og frem til overtakelsen skal dette beløp kompenseres ved en tilbakebetaling til GZEP.

For ytterligere informasjon kontakt:

Arve Teie, fungerende konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 928 88 713, e-post: arve.teie@goodtech.no

Om Goodtech

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 700 millioner og har i underkant av 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy