Skip to main content

openBIM-/IFC-kurs

Event

04
FEB
Graphisoft Norge, Fridtjof Nansens Vei 17, 0369 OSLO
-   -
BIM er blitt mer og mer aktuelt uansett oppdragstype og prosjektstørrelse. Desto mer vanlig dette blir, jo større krav stilles til de som skal prosjektere og levere etter BIM-prinsippet. Kurset er praktisk rettet og vil gi det nødvendige grunnlaget man trenger for å kunne sette i gang og gjennomføre et BIM-prosjekt, på en effektiv og god måte. Kursinnhold • Hva og hvorfor BIM? Begreper, ord og utrykk man bør kjenne til. • Oppstart, implementering og generell strukturering av et BIM-prosjekt. • Plassering av modell, kart og GEO-referering (origo, koordinater). • Hvordan modellere riktig (bygningsdeler, NS-koder, etasjeinnstillinger, origo m.m.). • Klassifisering av bygningselementer etter IFC-standarden. • Liten BIM og Stor BIM, beriking av modell i forhold til fase og leveransekrav. • Areal og volum (IFCSpace), riktig bruk av rom-soner og IFC-parametere. • IFC-Parametere i tegningsproduksjon og skjema • Kontroll og redigering av BIM-modellen ved hjelp av smarte skjemafunksjoner. • Innstillinger og valg ved eksport av IFC-filer til forskjellige fag og applikasjoner. • Kontroll og kvalitetssikring av egne og andres IFC-filer ved hjelp av ulike verktøy (IFC-Viewer/Checkere). • Innstillinger og valg ved import av IFC-filer fra andre fags modeller slik som f.eks. Tekla, Revit, DDS og MagiCAD. • Kommunikasjon mellom fag og aktører i et byggeprosjekt ved hjelp av BCF (BIM Collaboration Format). • Direkte link mellom ArchiCAD og Solibri Model Checker. • Overordnet koordinering, kontroll og kvalitetssikring av de ulike fagene sin leveranse ved hjelp av Solibri Model Checker. Målgruppe Arkitekter, konstruktører, entreprenører og andre som er involvert i BIM-prosjekter, enten i eget fag eller tverrfaglig. Kurset kan også være en påbygging til de som ønsker å ha en fremtidig rolle som BIM-koordinator i tverrfaglige miljø. Målsetting Deltageren skal kunne bruke BIM som et praktisk og aktivt arbeidsredskap i store og små prosjekter. Være trygg på egne og andres leveranser av IFC-filer, kontrollere og sjekke modeller, samt kunne kommunisere på mest effektiv måte med de andre involverte, slik at misforståelser og feil ikke oppstår. Forkunnskaper Deltagerne bør beherske ArchiCAD eller andre lignede BIM-verktøy på et relativt høyt nivå, har gode dataferdigheter, samt faglig forståelse og prosjekteringserfaring. Varighet Kurset varer i 2 dager: 1. dag kl. 10-16 2. dag kl. 09-16 Meld deg på: http://www.graphisoft.no/kurs_kategorier/openbim-ifc-kurs/

Registrering

Påmelding til arrangement

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy