Skip to main content

Fra oppmåling til BIM-modell med Flexijet

Pressemelding   •   feb 25, 2014 07:30 CET

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet er et laser-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.

En vanlig problemstilling er at man får et oppdrag med rehabilitering eller påbygging av et eksisterende bygg hvor også tegningsunderlaget er mangelfullt eller feil. Dersom dette er tilfellet må man ut i felten for å måle opp og deretter modellere det eksisterende bygget. Ofte oppdager man at det mangler noen kritiske mål og man må tilbake å gjøre flere målinger.

Med Flexijet måler man samtidig som man lager bygningsmodellen direkte i ArchiCAD. Dette gjør at man får med seg de målene man trenger, og man kan være sikker på at modellen blir riktig.

Flexijet både for små og store prosjekter
St. Olav Videregående Skole (8500m2) i Sarpsborg er målt opp for Østfold fylkeskommune og var det første store prosjektet til Graphisoft Norge. Hele bygget ble målt opp uten å forholde seg til tegninger. Det er laget en BIMx-modell av dette prosjektet som kan lastes ned gratis her. Alle oppstillinger, målepunkter og referansepunkter blir lagret i modellen, slik at man senere kan kontrollere og eventuelt gå tilbake og måle inn nye konstruksjoner.

Arkitekt Arne Hauger fra Drammen har sett nytteverdien av denne metoden også på små prosjekter. Graphisoft Norge har målt opp flere bygg for Hauger, blant annet en hytte som ligger innenfor 100-metersgrensen fra vannet. Her var det viktig å få nøyaktig dokumentasjon før man prøvde å få godkjent en ombygging. Oppmåling, generering av modell samt terreng-modell tok 9 timer å lage.Begynner man riktig med en god modell vil det videre arbeidet forenkles siden man rydder bort mye usikkerhet og feilkilder.

Flexijet-systemet består av et stativ, en tilt- og svivelenhet og laseravstandsmåleren Leica Disto som måler avstander og vinkler. Dette er koblet trådløst med Bluetooth til en bærbar PC med ArchiCAD og en plug-in «app».


GRAPHISOFT Norge representerer en rekke ledende tegne- og visualiseringsverktøy for byggebransjen og har vært i markedet i 20 år. Mer enn 50% av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD som sitt BIM-program.

Mer informasjon om våre produkter og tjenester: www.graphisoft.no / 21 55 58 00 / www.graphisoft.no

 

 

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar