Skip to main content

Pressemeldinger 4 treff

Raskeste vei fra oppmåling til BIM-modell

Raskeste vei fra oppmåling til BIM-modell

Pressemeldinger   •   jan 31, 2017 12:35 CET

Skaara Arkitekter AS effektiviserer med FlexiJet

Skaara Arkitekter AS effektiviserer med FlexiJet

Pressemeldinger   •   feb 29, 2016 07:30 CET

Skaara Arkitekter AS har sett nytten av FlexiJet og funnet raskeste vei fra oppmåling til BIM-modell. Kontoret har vært ArchiCAD-brukere siden begynnelsen av 2007. I forbindelse med to nylige prosjekter har de hatt behov for å måle opp eksisterende bygg for videre prosjektering og resultatene med FlexiJet i form av tid og penger spart har vært svært positive.

Fra oppmåling til BIM-modell med Flexijet

Fra oppmåling til BIM-modell med Flexijet

Pressemeldinger   •   feb 25, 2014 07:30 CET

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra ek­sisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet er et laser-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.

Raskere opptegning med Flexijet4architects

Raskere opptegning med Flexijet4architects

Pressemeldinger   •   apr 17, 2013 07:30 CEST

Tradisjonelt har BIM-modellering av eksisterende bygg blitt gjort ved at man går ut fra eksisterende tegninger og supplerer med oppmålinger tatt på stedet. Flexijet4architects er et BIM-målesystem koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.

Nyheter 2 treff

HENT effektiviserer ved hjelp av FlexiJet

HENT effektiviserer ved hjelp av FlexiJet

Nyheter   •   jun 30, 2016 07:31 CEST

​HENT startet egen byggfornyelsesavdeling i Oslo i januar 2015 og har allerede oppdrag for 200 millioner kroner. En stor del av oppdragene er rehabiliteringsprosjekter, hvor HENT tidlig så nytteverdien av oppmålingssystemet FlexiJet for innmåling av eksisterende bygningsmasse. Systemet er koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler. Dette gir besparelser i både tid og penger.

Sparer tid og penger med Flexijet

Sparer tid og penger med Flexijet

Nyheter   •   mai 08, 2015 10:21 CEST

Arkitekt Arne Hauger fra Drammen har sett nytten av å måle opp eksisterende bygg for videre prosjektering. Graphisoft har i det siste målt opp flere bygg for kontoret ved hjelp av målesystemet Flexijet. Systemet er koblet mot ArchiCAD slik at BIM-modellen oppstår mens man måler.