Skip to main content

SPEKEMAT MED MINDRE SALT

Pressemelding   •   feb 17, 2017 14:42 CET

Nyhet! Stranda Fjellbris. Strandaskinke med mindre salt.

Gjennom flere prosjekter arbeider Grilstad AS aktivt med å lage spekemat og spekepølser med lavere saltinnhold enn det varegruppen tradisjonelt har hatt i Norge.

Grilstad AS har mottatt en gledelig melding om at de er innvilget støtte på 8,45 millioner kroner til forskning for å utvikle en energieffektiv produksjon av produkter med redusert saltinnhold, norsk smaksprofil og norsk kvalitetsstandard.

Prosjektet "Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat" hos Grilstad AS og samarbeidspartnere har prosjektperiode fra 2017 til 2020. Ph.D Solveig Uglem, som er FoU- og Kvalitetssjef i Grilstad, sier at å redusere saltnivået i disse varegruppene krever nøye forskning for å gi oss nødvendig kunnskap om prosesser knyttet til salting, modningstider og smak. Arbeidet vi er i gang med skal gi oss flere produkter med redusert saltnivå i butikkene, og dermed bidra til bedre folkehelse. Grilstad AS deltar også aktivt i helsemyndighetene sitt prosjekt «Saltpartnerskapet», vi har signert «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold» og vi er med i utviklingsprosjektet «En sunnere matpakke».

Helsemyndighetenes fokus på saltinntak har også satt seg hos forbrukeren. Reduksjon av saltnivå vil komme forbrukeren til gode gjennom to ulike strategier fra Grilstad AS. Det kommer lanseringer av produkter med lavt saltinnhold, og man vil oppleve en gradvis reduksjon av saltnivå over tid for eksisterende produkter. I Norges mest spiste spekeskinke Strandaskinke, er saltmengden gjennom de ti siste årene redusert i en mengde tilsvarende 200 tonn salt.

I mai lanserer Grilstad en helt ny produktserie som gir gode alternativer for alle som er opptatt av fettinnhold og saltmengder.

Etter norsk tradisjon er spekeskinkene saltere enn det vi finner lenger syd i Europa. Grilstad AS har jobbet med å utvikle en norsk spekeskinke med mindre salt. Med lavere saltnivå fremheves de gode modningssmakene, og spekeskinken får også flere bruksområder.«Etter lang tids utvikling, kan vi nå presentere Fjellbris – en mild og mindre salt Strandaskinke.Jeg er sikker på at Fjellbris blir godt tatt imot, og at mange vil si at vi har utviklet en enda bedre Strandaskinke – gled deg til å smake», sier merkevaresjef for Stranda Hilde Sorken.

Håndverkstradisjonene står sterkt i Grilstad AS, og gjennom Tind har de også fått inn mange spennende premiumprodukter med aromatiske smaker, og lavt saltnivå.Kombinasjon mellom forskningsressurser og solid fagkompetanse utgjør en solid base for utvikling. Grilstad vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme forbrukernes fremtidige behov.

Kontaktpersoner:

Odd Arne Dalsegg, konsernsjef Grilstad AS908 88 902

Solveig Uglem, Ph.D, FoU og Kvalitetssjef 952 20 076

Hilde Sorken, Merkevaresjef Stranda 908 28 858

Grilstad AS markedsfører skikkelig mat, og er en av Norges største produsenter av kjøttprodukter. Selskapet er klar markedsleder på spekevarer i Norge gjennom merkevarene Grilstad, Stranda og Tind, og er også markedsleder på fryste hamburgere. Konsernet har ca. 460 ansatte fordelt på fire foredlingsfabrikker i Norge og en i Sverige. Grilstad as omsatte i 2016 kjøttvarer for ca. 1,7 mrd. kroner, og hadde gode økonomiske resultater.

Grilstad AS startet som spekepølsefabrikk i Trondheim i 1957. Grilstad ble ganske tidlig en landsdekkende aktør, mye takket være produktene vi kaller de tre store: Jubelsalami, Gullsalami og Trønderfår. I 1995 gikk Grilstad inn i Stranda Spekemat as som har drevet produksjon av spekemat på Stranda siden 1973. Strandaskinke er selskapets største produkt.

Premium produsenten Tind Spekevarer as ble kjøpt i 2016.