Skip to main content

To av tre foreldre vil ha grønn barneoppdragelse

Pressemelding   •   sep 04, 2016 20:55 CEST

Bør miljøbevissthet være del av en god barneoppdragelse? I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge svarer 66 prosent av foreldre med hjemmeboende barn at det er svært viktig for dem at barna deres lærer gode miljøholdninger. Ytterligere 28 prosent av foreldrene svarer at dette er ganske viktig for dem.

– Barna er fremtiden. Det er de som blir morgendagens voksne. Derfor er det oppløftende at så mange foreldre tilsynelatende lærer bort gode miljøholdninger til barna sine, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Lærer at egne valg er viktige

Bare 3 prosent av foreldrene mener det er helt uviktig at barna deres lærer gode miljøholdninger, mens 4 prosent svarer at dette i liten grad er et viktig tema. Om lag 250 foreldrene med barn mellom 0 og 18 år deltok i den landsdekkende undersøkelsen.

– Gode miljøholdninger handler om å bidra til et fellesskap og være bevisst på at de valgene du tar er viktige for omgivelsene. Denne troen på enkeltmenneskets makt til å endre samfunnet er noe av det viktigste vi lærer barna våre. Jeg tror mange foreldre er opptatt av dette i samværet med barna, selv om de ikke nødvendigvis identifiserer seg med grønne verdier eller med miljøbevegelsen, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Une Aina Bastholm.

Hjelper til med kildesortering

I undersøkelsen seiler kildesortering av husholdningsavfall opp som en viktig del av en grønn barneoppdragelse. 40 prosent av foreldrene som deltok i undersøkelsen svarer at kildesortering i stor grad inngår i oppdragelsen, mens ytterligere 44 prosent svarer «i noen grad». Bare 5 prosent svarer at barna deres overhode ikke har befatning med husstandens kildesortering.

– Plastemballasje og drikkekartonger er noe som finnes i alle husholdninger. Lærer barna å skylle og resirkulere kartonger både hjemme og på skolen, så sitter lærdommen ekstra godt, sier Jaana Røine i Grønt Punkt.

Are Shaw Waage, sjefsagent i Miljøagentene, påpeker at kildesortering er en fin og holdningsskapende vane som er enkel å gjennomføre i hjemmet.

– Barn klarer fint å sortere avfall fra 2-årsalder, altså fra før de kan snakke. Fra 3-årsalderen forstår barna mange årsaker til at de ikke skal kaste søppel i naturen, som at dette kan skade fisk og dyr, og at det rett og slett ikke ser pent ut, sier Waage.

Enda viktigere er det ifølge miljøagenten at voksne faktisk lever som de lærer, slik at de også går foran med et godt eksempel.

– Det hjelper ikke å be barna dine om å kildesortere, hvis du ikke gjør det selv. Det hjelper ikke å be barna sykle til skolen, hvis du selv kjører bil til jobb. Barna skjønner hva foreldrene er opptatt av. Derfor er det veldig viktig å la ord følges av handling, sier Waage.

– Miljøbevissthet er overlevelseskunnskap

Nesten 3 av 4 foreldre mener at de selv har hovedansvaret for at barna lærer gode miljøholdninger. 15 prosent peker på skole og barnehage som viktigste miljøoppdrager, mens 8 prosent mener at det er stat og kommunes ansvar å sørge for at barn lærer å ta vare på miljøet.

Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom mener det bør være en selvfølge å lære barna sine om verdens klimaproblemer.

– Det er i all hovedsak våre barn og barnebarn som kommer til å merke konsekvensene av klimaendringene. Å lære dem hvordan klimaproblemet har oppstått og hvordan det kan løses, er å utstyre barna med ren overlevelseskunnskap. Samtidig kan barn gjennom et miljøengasjement også lære om verdier som solidaritet og rettferdighet, sier Skjoldvær.

(Av Henning Poulsen, Pressenytt)

FAKTABOKSER

Norske foreldre om miljø og oppdragelse

1. Det er viktig at barna mine lærer gode miljøholdninger:

I stor grad: 66%

I noen grad: 28%

I liten grad: 4%

Ikke i det hele tatt: 3%

2. Kildesortering er en del av barneoppdragelsen hjemme hos oss:

I stor grad: 40%

I noen grad: 45%

I liten grad: 10%

Ikke i det hele tatt: 5%

3. Hvem bør ha hovedansvar for at barna mine lærer gode miljøholdninger:

Foreldre: 73%

Skole/barnehage: 15%

Stat/kommune: 8%

Miljøorganisasjoner: 1%

Andre: 1%

Vet ikke: 2%

(Kilde: Grønt Punkt/YouGov aug. 2016)

Grønt Punkt Norge:

  • Grønt Punkt Norge sikrer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Selskapet drifter også returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong.
  • Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

Bildetekst:

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.