Skip to main content

Invitasjon til virtuell pressekonferanse

Pressemelding   •   aug 25, 2017 15:40 CEST

GlaxoSmithKline (GSK) ønsker med dette å invitere journalister til en «virtuell» pressekonferanse i forbindelse med nye data som legges frem for første gang på den europeiske lungekongressen (ERS) i september. Dette er relatert til «Salford Lung Study - astma» - en ny måte å gjøre studier på, hvor helseregistere brukes til å følge vanlige pasienter i nåtid (relevant også i den norske debatten om IKT/bruk av helseregistere).

Her vil dere få mulighet til å høre/spørre eksperter involvert i studien (se detaljer nedenfor). Møtet finner sted mandag 11. september, og krever pre-registrering. Ønsker du å delta, send en e-post til asthma@thisispegasus.co.uk innen 31. august. Du vil da få tilsendt en personlig registreringslink, hvor du registrerer deg før møtet.

Se vedlagte invitasjon nedenfor.  

Om studien: En helt ny måte å gjøre kliniske studier på

Salford Lung Study (SLS) viser oss en helt ny måte å gjøre kliniske studier på. Studien gjenspeiler det virkelige liv og har samtidig høy vitenskapelig kvalitet. Denne type studier på vanlige pasienter gir verdifull informasjon om en medisins verdi – både for den enkelte og for samfunnet.

Vanlige kliniske studier gjennomføres under strengt kontrollerte forhold med tett oppfølging. Tilnærmet alle pasientene tar medisinen som de skal. Pasientene er nøye valgt ut og utgjør kun en liten andel (ca 7 %)* av pasientene i det virkelige liv. Disse studiene er nødvendig for å dokumentere effekt og sikkerhet av et legemiddel, men de gjenspeiler ikke virkeligheten. Normalt har pasientene flere sykdommer. Pasientene bruker også flere medisiner - og ikke alle tas som de skal. Det er lett å hoppe over en dosering eller ta medisinen feil, og vi vet lite om hvordan dette påvirker effekten.

Behovet for å vurdere effekt av en medisin i vanlig klinisk praksis har gjort at GSK har tatt initiativet til Salford Lung Study (SLS). SLS gjennomføres i byen Salford i Manchester og vurderer effekt av en astma- og kolsmedisin i vanlig, klinisk praksis. SLS er et samarbeidsprosjekt mellom GSK, North West e-Health (NWeH), University of Manchester, Salford Royal NHS Foundation Trust, NHS Salford, lokale fastleger og lokale apotek.

* Herland K et al. Respir Med 2005; 99: 11–9

NOR/RESP/0039/17

GlaxoSmithKline (GSK) er et av verdens ledende, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.

GSK forsker frem og produserer reseptpliktige medisiner og vaksiner, i tillegg til reseptfrie legemidler og handelsvarer innen helse og velvære. Les mer om oss på våre nettsider.