Skip to main content

Stor motstand mot bytte av inhalasjonsmedisin i apotek

Pressemelding   •   mar 14, 2018 16:30 CET

Apotekforeningen har tidligere vist at 7 av 10 norske astma- og kolspasienter bruker inhalatoren feil. Når pasientene ikke tar medisinen på riktig måte, kan dette ha medisinske konsekvenser. Nå har Legemiddelverket foreslått automatisk bytte av enkelte inhalasjonsmedisiner på apoteket. Det betyr at pasientene kan risikere å få forskjellige inhalatorer ved hver uthenting av lungemedisin på apoteket. Forslaget møter stor motstand blant pasientorganisasjonene og fagmiljøet. GSK har sendt inn høringsinnspill i saken. De aktuelle inhalatorene til original- og kopimedisinene er ikke like, verken utseendemessig eller i praktisk bruk. Følgelig mener vi at de ikke kan anses som egnet for automatisk bytte på apoteket. I likhet med fagmiljøet innen lungemedisin, mener vi forslaget kan føre til økt risiko for feilbruk med påfølgende medisinske konsekvenser.

De aktuelle inhalatorene har åpenbare forskjeller i bruk og utseende. Forslaget innebærer at følgende inhalatorer skal kunne byttes automatisk på apoteket:

Bytte mellom kombinasjoner av flutikason + salmeterol gitt via ulike inhalatorer:
Diskus
, Forspiro og Spiromax

Bytte mellom kombinasjoner av budesonid + formoterol gitt via ulike inhalatorer:
Turbuhaler, Easyhaler og Spiromax

Til forskjell fra tabletter, avhenger effekten av inhalasjonsmedisin både av virkestoff og inhalator. Vi mener begge må være likeverdige for at produktene totalt sett skal være medisinsk likeverdige og dermed byttbare.

Et samlet pasient- og fagmiljø innen lungebehandling er tydelige motstandere av å innføre medisinbytte innen lungemedisin. De skriver i en kronikk i Dagens Medisin at det fremstår som uansvarlig å utsette lungepasientene for den risikoen som innføring av medisinbytte av lungemedisin vil medføre. Se debattinnlegget i Dagens Medisin.

Med dette forslaget, går norske myndigheter imot internasjonale retningslinjer for astma og kols som fremhever betydningen av å velge en inhalator i samråd med pasienten som pasienten behersker og foretrekker.

Siste rapport fra Apotekforeningen viser at over 90 000 astma- og kolspasienter har fått råd om og hjelp med inhalasjonsteknikken sin på apoteket siden mars 2016. Rapporten viser at kun én av tre har riktig teknikk. Se sak på Apotekforeningens side.

Myndighetene anerkjenner utfordringene med inhalasjonsmedisin bl.a. gjennom innføringen av inhalasjonsveiledning i apotek. I dag bruker myndighetene mye ressurser på inhalasjonsmedisin som ikke gir den forventede helsegevinst grunnet feilbruk og dårlig etterlevelse. I denne situasjonen mener vi derfor det er viktigere, både fra et pasient- og samfunnsperspektiv, å arbeide for at medisinene brukes riktig enn å innføre et tiltak som kan forverre en allerede krevende situasjon for pasientene.

Vedlagt er vårt høringsinnspill i saken, inkludert et mer omfattende medisinskfaglig dokument med relevante referanser, skrevet av GSKs medisinske rådgiver.

Høringsfristen var 22. februar. Se høringsbrev og mer informasjon om forslaget på Legemiddelverket sine sider

NOR/RESP/0059/18

GlaxoSmithKline (GSK) er et av verdens ledende, forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Vår oppgave er å hjelpe folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger.

GSK forsker frem og produserer reseptpliktige medisiner og vaksiner, i tillegg til reseptfrie legemidler og handelsvarer innen helse og velvære. Les mer om oss på våre nettsider.

GSK lanserte sin første lungemedisin i 1969. Siden da har vi forsket frem en rekke lungemedisiner, og vi tilbyr i dag medisiner til behandling av alle sykdomsstadier av både astma og kols.