Om Gyproc AS

Lettbyggeteknikk med gipsplater

Gyproc AS utvikler, produserer og markedsfører gipsbaserte systemer for lettbygg. Våre produkter
og løsninger bidrar til at alle funksjonelle krav, som for eksempel lyd- og brannkrav, kan
oppfylles i moderne bygg, i tillegg til at estetiske og designmessige variasjonsmuligheter ivaretas.
Gyprocs løsninger for lettbygg er fleksible og medvirker til at de totale byggekostnadene minimeres både for nybygg og for rehabiliteringsprosjekter.

Basert på mange års erfaring har Gyproc AS en kompetanse som sikrer våre kunder optimale tekniske og praktiske løsninger. Denne kunnskapen stiller vi til byggebransjens rådighet gjennom
Gyproc Håndbok, via brosjyrer og tekniske anvisninger, via vår webservice og, sist men ikke minst, gjennom vårt rådgivende markedspersonale.

Gyproc gipsplater og Gyptone akustikkhimlinger er inneklimamerket i beste klasse og fremstilles kun av naturlige og resirkulerbare materialer. Spill og rester av gipsplater og akustikkhimlinger resirkuleres og inngår i produksjonen av nye produkter.

Gyproc®, Gyptone® og Glasroc® er registrerte varemerker. Gyproc AS er en del av det franske
konsernet Saint-Gobain.

Adresse

  • Gyproc AS
  • Habornveien 59
  • 1630 Gamle Fredrikstad
  • Norge

Linker

Abonner via RSS