Skip to main content

Hafslund Nett kjøper Trøgstad Elverk

Pressemelding   •   jul 01, 2019 11:08 CEST

Varaordfører Tor Melvold i Trøgstad og adm. direktør Kristin Lian i Hafslund Nett etter signering av avtalen om at Hafslund Nett overtar Trøgstad Elverk.

Onsdag 26. juni fattet kommunestyret i Trøgstad vedtak om å selge sine aksjer i Trøgstad Elverk til Hafslund Nett.

Før transaksjonen eide Trøgstad kommune 51 prosent og Hafslund Nett AS 49 prosent av aksjene i Trøgstad Elverk AS.

– Vi i Hafslund Nett er svært glade for at Trøgstad kommune har valgt å selge sine aksjer i Trøgstad Elverk til oss. Nå blir Trøgstad Elverk fullt ut integrert i Hafslund Nett, sier administrerende direktør i Hafslund Nett, Kristin Lian.

– Som følge av salget av vår aksjepost vil våre innbyggere få Hafslund Netts tariffer, og dermed en vesentlig lavere nettleie. Det betyr at husstandene vil i snitt få redusert nettleien med 2500 kroner i året. Vi vil dermed ha blant landets laveste nettleier, noe som har betydning for bosetting og etablering av næringsvirksomhet, sier varaordfører i Trøgstad kommune, Tor Melvold.

– Vi går inn i en ny tid der nettselskapene må ta i bruk mer avansert teknologi for å styre nettet. Dette krever mer og ny kompetanse. Det vil bli svært krevende å drifte et lite nettselskap effektivt, fortsetter Tor Melvold.

– Dagens Hafslund Nett består av over 30 tidligere kommunalt eide nettselskaper. Vi har derfor gode forutsetninger får å sikre en vellykket fusjonering for kommunen, kundene og de ansatte. For Hafslund Nett betyr det, som 100 prosent eier, at vi kan sikre lønnsomhet i oppgraderinger, som igjen sikrer forsyningssikkerheten og styrker nettet, sier Kristin Lian.

Sammenslåingen av nettselskapene er helt i tråd med utviklingen myndighetene og Norges vassdrags- og energidirektorat legger opp til. Generelt er myndighetene opptatt av at det skal bli færre og større nettselskaper i Norge for å øke forsyningssikkerheten og sikre kundene lavere nettleie.

Fakta om Trøgstad Elverk AS

Trøgstad Elverk er et rent nettselskap som distribuerer elektrisitet til husstander, bedrifter og institusjoner i Trøgstad kommune. Elverket har om lag 3300 kunder, og drifter og vedlikeholder totalt 567 km med høy- og lavspenningsnett. Årlig leveranse av elektrisk kraft ligger er på 60–65 millioner kWh.

Fakta om Hafslund Nett AS

Hafslund Nett har om lag 730.000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Selskapet eier og har ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og størstedelen av distribusjonsnettet i dette området. Hafslund Nett er landets største nettselskap og det fjerde største nettselskapet i Norden. Årlig fraktes om lag 18,4 milliarder kWh gjennom Hafslund Netts strømnett.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Kjell Stamgård, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett, tlf 901 24 135 kjell.stamgard@hafslund.no

Tor Melvold, varaordfører i Trøgstad kommune, tlf. 974 02 462

Hafslund Nett er Norges største nettselskap og det fjerde største i Norden med 720.000 kunder. Hafslund Nett eier og forvalter regionalnettet i Oslo, Akershus og Østfold, samt et distribusjonsnett som omfatter 35 kommuner i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund Nett er en del av energikonsernet Hafslund E-CO, som eies 100 prosent av Oslo kommune.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.