Skip to main content

Kamerakunstneren Kåre Kivijärvi i full bredde

Pressemelding   •   mar 15, 2017 08:10 CET

Kåre Kivijärvi er kjent for sine ikoniske sort-hvitt-motiver av det nordnorske arbeids- og hverdagslivet. Motivet "Hav" (1962)

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) vier sin kommende samlingsutstilling til en bred presentasjon av fotokunstneren Kåre Kivijärvi.

-Kivijärvi er først og fremst kjent som en mester med svart-hvitt-fotografi, og var den første norske fotografen som fikk bred anerkjennelse som billedkunstner. HOKs samling inneholder en rekke sentrale arbeider av Kivijärvi, og sammen med innlån fra blant annet Gjenreisningsmuseet i Hammerfest og Sametinget, presenteres hele bredden i hans virke med utstillingen Kåre Kivijärvi – Kamerakunstneren, sier Tone Hansen, direktør ved HOK.

-------------------

Pressevisning:

Vi inviterer til pressevisning i Sal Haaken på HOK torsdag 30. mars kl. 10:00-11:00

Kurator Ana María Bresciani tar pressen med gjennom utstillingen, og stiller til intervjuer i etterkant av visningen.

-------------------

Foruten ikoniske svart-hvitt-motiver av det nordnorske arbeids- og hverdagslivet, vil utstillingen også vise film, publikasjoner og arkivmateriale innlånt fra blant annet Nasjonalbiblioteket i Norge og den finske Helsingin Sanomat Stiftelse, knyttet til Kivijärvis arbeid både som pressefotograf og kunstner.

-Kivijärvis historie er tett knyttet til HOK. Han ble løftet frem i en omfattende retrospektiv utstilling hos oss i 1985, og igjen i 1989 da også en sentral katalog i presentasjonen av Kivijärvi ble utgitt, sier Hansen.

Fotojournalist og kunstner

Kåre Kivijärvi (1938-1991) ble født i Hammerfest. Han ble tidlig interessert i fotografi og fikk sitt første kamera allerede som 12-åring. På slutten av 1950-tallet studerte han foto under Otto Steinert ved kunst- og håndverksskolen i Saarbrüchen og Essen i Tyskland. I 1960 avsluttet han studiene og vendte tilbake til Norge. Han livnærte seg som frilansfotograf for billedblader i Norge og Finland, mens han gradvis etablerte seg som kunstfotograf, og posisjonerte fotografiet som kunst. I 1971 deltok han, som første fotograf på Høstutstillingen.

-Kåre Kivijärvi var opprinnelig kven, og beholdt sine sterke bånd til Finnmark og Nordkalotten. Han hadde også koblinger til finsk kultur og kunstmiljø, og viste sterk tilhørighet til livet i nord, menneskers hverdagsliv og var opptatt av å representere disse samfunnene og minoritetene, sier utstillingens kurator Ana María Bresciani.

Sjeldne arbeider og nytt bestillingsverk

En del av utstillingen er viet arkivmateriale som viser blant annet Kivijärvis nære bånd til den kvenske og samiske befolkningen, og dette blir spesielt relevant i forbindelse med at 2017 markerer 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet.

I en del av dette materialet inngår også dokumentasjon fra Kåre Kivijärvis reportasjereiser som fotojournalist til blant annet Grønland og Himalaya på 1960-tallet. På dette tidspunktet arbeidet han også med fargefoto.

Som en del av fotopresentasjonen inngår også en serie fotografier av trålefiskere på Svalbardbanken.

-Bildene fra trålefiske ble tatt mellom 1959 og 1962 på oppdrag av Findus, og et utvalg av disse motivene har senere blitt stående igjen som høydepunkter i Kivijärvis karriere. Med unntak av på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, har hele serien aldri tidligere vært presentert offentlig, forteller Ana María Bresciani.

Da Kåre Kivijärvi startet sin fotokarriere var fotografiet hovedsakelig betraktet som et dokumentarisk og informativt hjelpemiddel, men gjennom sitt arbeid bidro Kivijärvi også til at fotoet kunne betraktes som kunst.

-Kivijärvi utfordret fotografiets premisser som et massemedium og eksperimenterte med mørkeromteknikker, som skapte hans unike fotouttrykk med harde kontraster og radikale utsnitt. Han ble tidlig bevisst fotografiets poetiske kvaliteter, og skapte fotokunst langt utover en dokumentarisk tradisjon, avslutter Bresciani.

Bildene i utstillingen presenteres sammen med et bestillingsverk av den norske musikeren Geir Jenssen (1962), bedre kjent som Biosphere. Verket er et tjueminutters musikkstykke med tittelen Berg, som vil avspilles hver hele time i utstillingen.

Kåre Kivijärvi – Kamerakunstneren er Henie Onstad Kunstsenter sin samlingsutstilling for det kommende året.

Utstillingen åpner 31. mars og står hele 2017.

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret HOK lab, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt restauranten Bølgen & Moi.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar