Skip to main content

Talent Norge støtter Henie Onstad Kunstsenter

Pressemelding   •   aug 18, 2015 08:50 CEST

Henie Onstad Kunstsenter (HOK) tildeles kr. 300 000 fra Talent Norge og Bergesenstiftelsen til konseptutredningen Unge talenter på HOK. For pengestøtten vil HOK konseptutrede, og på sikt etablere, et langsiktig talentutviklingsprogram rettet mot ungdommer i Norge.

-Vi er svært takknemlig for denne støtten, og de mulighetene dette gir til å satse på unge talenter. Gjennom et utadrettet undervisningsprogram, som er relevant for samtidskunstfeltet og attraktivt for ungdommer, vil vi skape morgendagens kunstnere, sier direktør Tone Hansen ved HOK.

- I konseptutredningen vil vi analysere eksisterende programmer i Europa og USA, kartlegge ulike undervisningsmetoder, samt gjøre vurdering av målgrupper og måloppnåelse. Med utgangspunkt i dette arbeidet, skal det utarbeides en helt ny modell for kreativ undervisning, utdyper Hansen.

Modellen vil presenteres i en egen rapport som vil være førende for videre utvikling av programmet på HOK, samt være relevant for andre museer med tilsvarende ambisjoner i Norge.

- Å stimulere interesse, forståelse og kunnskap om visuell kunst blant barn og unge er et særdeles viktig, men fortsatt underprioritert område i norsk kulturliv. Denne satsingen styrker ikke bare de kunstneriske uttrykkene isolert sett, men også evnen til å forholde seg til den visuelle kulturen vi lever i. Samfunnet er blitt så gjennomvisualisert at vi har behov for å øke vår forståelse av og kunnskaper om visuell retorikk, hvordan bilder kommuniserer, brukes og fortolkes. At dette ikke er blitt høyt nok prioritert, kan selvsagt henge sammen med at det visuelle kunstfeltet gjennomgående er svakere organisert og mindre samkjørt enn andre kunstuttrykk. Da er det desto viktigere at allmennyttige stiftelser bidrar med gaver til kulturformål, sier daglig leder Ole Jacob Bull i Bergesenstiftelsen.

- Henie Onstad Kunstsenter velger å hente inspirasjon på øverste hylle internasjonalt når de nå planlegger å etablere et talentutviklingsprogram. Det er bra, og øker sannsynligheten for å utvikle en bærekraftig modell som kan overføres til andre kunstmuseer. Sammen med Bergesenstiftelsen håper og tror vi at resultatene av det arbeidet HOK gjør også vil kunne ha relevans for institusjoner som driver innen andre kunstformer, sier styreleder John G. Bernander i Talent Norge.

Videreutvikling av eksisterende satsning

Siden 2011 har HOK satset på, og utviklet formidlingsaktivitene ved Kunstsenteret. HOK Lab ble etablert og formidlingsavdelingens areal fordoblet til 350 kvadratmeter, og en egen formidlingsseksjon opprettet. I tillegg til Den kulturelle skolesekken, et åpent verksted i HOK Lab med tilbud til barn i hele museets åpningstid, har også HOK utviklet et undervisningsprogram sammen med Kulturskolen i Bærum som har sin kveldsundervisning i HOK Lab.

-Dette er et helt unikt tilbud til barn og unge i kommunen som har lyst til å lære om kunst av profesjonelle billedkunstnere. Vanligvis foregår slik undervisning i klasserom på skoler eller andre steder adskilt fra kunstinstitusjonene, mens hos oss får barna lære om kunst i samvær med verk av moderne klassikere og eksperimentell samtidskunst, sier direktør Tone Hansen.

Parallelt med satsningen på formidlig og unge, har HOK gjennom flere år utviklet utstillings- og forskningsprosjekter som har undersøkt forholdet mellom ulike undervisningsreformer i andre land.

-Pengestøtten fra Talent Norge åpner opp for en økt og videre satsning på kunstformidling til barn og unge, med målsetning om en økt kunstinteresse som kan bidra til å gjenkjenne og utvikle talenter innenfor kunstfeltet, avslutter direktør Hansen.

-------------------------------------------

Bergesenstiftelsen er en almennyttig stiftelse som støtter tiltak innen det humanitære og kunst- og kulturfaglige område. I 2014 delte stiftelsen ut 35 mill. kroner til ulike formål, og gjerne på områder med begrensede offentlige ressurser og hvor stiftelsens midler kan være et supplement eller alternativ til offentlig finansiering. Les mer på www.bergesenstiftelsen.no

Talent Norge er et nytt tiltak for unge talenter og nyutdannede kunstnere, både skapende og utøvende. Talent Norge vil samarbeide med toneangivende institusjoner og organisasjoner om satsinger som over tid kan tilføre unge kunstneriske talenter spesialisert kompetanse innen ulike kunstformer og uttrykk, samt prosjekter som tar sikte på å utvikle, støtte og muliggjøre unge kunstneriske talenters utfoldelsesmuligheter.

I statsbudsjettet for 2015 fikk Talent Norge 30 millioner kroner. Midlene skal etter planen matches med private midler i konkrete satsinger. Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet.

Les mer på www.talentnorge.no

Henie Onstad Kunstsenter er en ledende arena for nasjonal og internasjonal billedkunst, med et bredt utstillingsprogram, en sentral kunstsamling, samt aktiviteter innen musikk og performance. Kunstsenteret er omgitt av et praktfullt parkområde på Høvikodden i Bærum. I tillegg til utstillingsar­ealer på ca. 3500 m2, rommer senteret HOK lab, møtelokaler for utleie, egen butikk, samt restauranten Bølgen & Moi.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.