Skip to main content

Skal utdanne helsesykepleiere i Kristiansund

Pressemelding   •   jul 01, 2019 10:54 CEST

Arbeidsgruppe for planlegging av den nye videreutdanningen. F.v. dekan Heidi Haavardsen og prosjektleder Ingeborg Ulvund, HiMolde, helsesykepleier Liv Janne og helsesykepleier Lillian Bjerkeli Grøvdal.

Styret ved HiMolde har vedtatt å starte opp med utdanning av helsesykepleiere i Kristiansund. Studiet erstatter den tidligere videreutdanningen til helsesøster og er planlagt med 40 studieplasser. Studiet starter opp i januar 2020, og planleggingen er allerede godt i gang.

Erstatter helsesøsterutdanningen

Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstatter tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Selv om tittelen er endret og kjønnsnøytral, er stillingsinnholdet i stor grad det samme. Helsesykepleiere står sentralt i det helsefremmende og forebyggende arbeid i norske kommuner og arbeider primært på helsestasjoner og skoler.

Etter fullført videreutdanning i helsesykepleie kan en søke innpass til Masterstudiet i helse- og sosialfag ved HiMolde.

Ny videreutdanning i Kristiansund

Kommunene på Nordmøre og i Romsdal har oppfordret HiMolde om å starte en ny videreutdanning i helsesykepleie, for å avhjelpe den store underdekningen av helsesykepleiere i deler av regionen. Bakgrunnen for dette er den økte satsningen fra Regjeringen på helsefremmende og forebyggende arbeidet blant barn og unge og deres familier i skolehelsetjenesten og ved helsestasjonene i kommunene. HiMolde starter ny videreutdanning i helsesykepleie i januar 2020, med studiested Kristiansund.

Studiet er samlingsbasert, med tre til fire samlinger pr. semester over to år, slik at studiet kan kombineres med en ordinær stilling som sykepleier sier dekan Heidi Viviann Haavardsen ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.

Praksisdelen av studiet går over 10 uker og er fordelt på to perioder. Praksisplassene er regionalt fordelt og gjennomføres normalt i de kommunene høgskolen har avtale med i Møre og Romsdal.

Praksis gjennomføres i kommunehelsetjenesten, primært på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten og organiseres av Høgskolen i Molde.

Les mer om studiet på https://www.himolde.no/studier/program/videreutdanning-i-helsesykepleie/index.html

Fakta:

  • Navn: Videreutdanning i helsesykepleie
  • Antall studiepoeng:60
  • Studieform: Samlingsbasert deltidsutdanning over 2 år
  • Studiested: HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, Kristiansund
  • Antall studieplasser: 40
  • Søknadsfrist: 1. november 2019 (lokalt opptak)
  • Studiestart: Januar 2020
  • Opptakskrav: Autorisasjon som sykepleiere og minimum ett års relevant praksis. Krav om politiattest.

Kontaktperson: Prosjektleder Ingeborg Ulvund

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 220 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag.