Skip to main content

​Teknologien åpner opp for nye måter å undervise og lære på

Blogginnlegg   •   mar 15, 2017 08:45 CET

Elever ved Teknologiskolen Hundsund med Sprout by HP

Learning Studios er en del av HP og Microsoft’s Reinvent the Classroom-prosjekt. I Norge har vi valgt å betegne det som en «gjenoppfinning av klasserommet». 

Bakgrunnen er at dagens klasserom og læringsopplevelse på mange måter har forandret seg lite sammenlignet med resten av samfunnet. Den teknologiske utviklingen har ført til store forandringer i mange deler av vårt samfunn og i mange jobbfunksjoner, og fremtiden er digital. Til tross for alle mulighetene teknologien gir, er på mange måter klasserommene i 2017 ganske like klasserommene for hundre år siden; elevene sitter ved pultene mens lærer underviser framme i klasserommet. Uavhengig av hvorvidt de har papir og blyant eller nettbrett/PC og tastatur framfor seg, er selve læringssituasjonen ganske uendret.

Læringssentrene er designet både for å sikre digital kompetanse og for å inspirere til en bedre måte å lære på. I bunnen ligger teknologiske løsningene for utdanning som skal gjøre læringsopplevelsen intuitiv og engasjerende. Det skal være enkelt å gjennomføre pensumbaserte prosjekter ved blant annet å blande fysiske objekter med digitalt innhold for deretter å skape nye ting, eller legge det til som en del av et større prosjekt. Sprout Pro by HP sammen med en 3D-printer er et eksempler på digitale verktøy man kan ta i bruk for økt engasjement og mer effektiv læring.

Læresentre er i dag på plass på hele 60 skoler rundt omkring i verden, og i Norge finnes et slikt læresenter på Teknologiskolen i Hundsund i Bærum.

Der den fysiske verden møter den digitale, er det mulig å se alt med nye øyne. Da kan du finne opp klasserommet på nytt.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.