Skip to main content

Nytt fylkeshus i Bergen

Nyhet   •   apr 03, 2019 09:56 CEST

Penrosetrappen får store glassflater for å framheve åpenhet i bygget.

HUS arkitekter har sammen med LAB Entreprenør, NSW arkitektur, Arkitektgruppen CUBUS, IARK og og Sweco Norge, vunnet pris- og designkonkurransen om det nye fylkeshuset i Bergen.

Å synliggjøre demokratiet og gjøre det tilgjengelig for byens befolkning har vært grunnpremisset for utformingen av bygget. «Penrosetrappen» er en trappeforbindelse som åpner opp og binder sammen byen og bygget. I første etasje er det lagt opp til en rekke publikumfunksjoner og muligheter for variert næringsvirksomhet som tilfører området en urbanitet.

Fylkestingssalen er hjertet i den demokratiske institusjonen og er fylkeskommunens offentlige ansikt. Vi har med vår løsning valgt å løfte opp salen og gi den utsikt over byen, samtidig som de omkringliggende byområdene har direkte innsyn til salen. Fylkestingssalen er tilgjengelig via selve penrosetrappen og brukes i det daglige til forelesninger og ulike arrangement.

I fylkeskommunen uttalelse står det:

«LAB har den arkitektonisk beste løysinga både utvendig og innvendig sett på bakgrunn av konkurransegrunnlaget, seier Jostein Fjærestad, eigedomsdirektør i Hordaland fylkeskommune. Han meiner i tillegg at vinnarbidraget «Penrosetrappen» er det klart beste til å synleggjere demokratiet og fylkeskommunen sine aktivitetar for innbyggjarane, noko som var eit av konkurransekriteria.»

Vårt prosjekt er vurdert som best både på kriteriene løsningsforslag, samspillskompetanse og gjennomføringsevne.

I juryens evalueringsrapport står det:

«To tydelige tårn med mellomparti som også varieres med tre åpne hageareal, bidrar til nytt fylkesbygg med identitet og særpreg i forslaget fra LAB. Sammenstilling av volum er inspirert av Vestlandets natur og landskap, på en svært god måte. Prosjektet er vurdert at representerer et spennende fremtidsrettet offentlig bygg svært godt.

LAB viser likeverdig adkomst fra Vestre Strømkaien og Agnes Mowinckels gate, slik at fylkeshuset henvender seg i flere retninger. Glidende overgang mellom inne/ute er fint løst i alle disse retningene.

Lobby/allmenningen er skrålagt i forslaget fra LAB. Dette er vurdert at gir en fin sonedeling og mulighet for variert møblering av disse. Et felles skrankeareal/resepsjon er godt løst i samsvar med program. Kafeareal er lagt adskilt med mulighet for bruk utover fylkeshusets åpningstider, på en svært god måte. Plassering av toalett for publikum er tilpasset dette på en god måte.

Variert høyde for å skape variasjon og rom egnet for ulik møblering, gir tydelige kvaliteter til allmenningen og hovedadkomst i forslaget fra LAB. På gateplan er byggets fasader i stor grad benyttet til funksjonsareal som også henvender seg til byen i dette forslaget. Eksponert fasade mot offentligheten, er vurdert at inkluderer fylkeshuset best mulig mot byen.

Kaféen har «co-working» areal som mulig utvidet kafeareal på enn svært god måte. Dette fleksible arealet bidrar til ytterligere aktivisering av sentral sone på en svært god måte. Fremvisning av fylkeskommunens aktivitet mot gateplan og byen, er vurdert som tydeligst og best løst i forslaget fra LAB."

Høye energi, klima- og miljøambisjoner

Det nye Fylkeshuset vil med god margin oppfylle miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent. Samtidig oppnås kravet om 20% reduksjon av klimagassutslipp. Dette har vi fått til ved å implementere byggherrens høye energi, klima- og miljøambisjoner, gjennom en bevisst helhetlig strategi på overordnet nivå og på tvers av alle fag i designgruppen. Bygget utformes som et kompakt volum, samtidig som alle arealer skal ha gode dagslysforhold, utsyn og blendingskontroll. Energiforbruket vil måles detaljert per budsjettpost og synliggjøres for byggets brukere gjennom et energimålingssystem som fremvises på skjerm i foaje.

De to øvre takene vil utgjøre Bergens mest sentrale solcelleanlegg, som vil produsere mer enn 100 000 kWh/år.

Alle tak er videre utformet som grønne tak for å sikre god vannfordrøyning. De to øvre takene er sedumdekket, og solcelleanlegget utformes slik at sedumdekket får tilstrekkelig dagslys. 

Hager på plan 3 og 5 har vekstjordlag for å gro stedlige planter og trær for økt biologisk mangfold. De beste energi- og miljøkvaliteter sikres ved å bygge med god kvalitet, lang holdbarhet og robusthet. Bruk av robuste og holdbare materialer gir bygget lang levetid, lave vedlikeholdskostnader og lavt behov for utskiftinger.

Til sammen skal bygget medføre en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 20%. Dette er sammenlignet med Statsbygg sin referansemodell for slike bygg, som er bransjens mest anerkjente sammenligningsgrunnlag, og allerede basert på bygg med relativt gode klimaegenskaper. Med dette sikres energi- og miljøkvaliteter som strekker seg langt forbi dagens byggeskikk.

Prosjektet har et samlet bruksareal på 26 000 kvadratmeter og blir arbeidsplassen til 1100 personer. Kontrakten vil være en totalentreprise med samspill, og kontraktsummen er på cirka 737 millioner kroner, ekskl. mva. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.