Ogeeccd3aobaw5ykoz08

- Et boligprosjekt til etterfølgelse

Nyheter   •   feb 23, 2018 14:01 CET

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland roste Lindås kommune for boligprosjektet Hordasmibakken i Isdalstø. – Det er flott at kommunen har målrettet prosjektet mot barnefamilier i etableringsfasen.

Tp1tehtdbxrm48ta1khz

​Nettsted som viser vei i boligarbeidet

Nyheter   •   jan 04, 2018 07:00 CET

Ca 500 ganger daglig er noen innom Veiviseren for å finne informasjon om boligsosialt arbeid. Silje Beitnes i Åsnes kommune er blant dem. På nettstedet finner hun erfaringsbasert kunnskap som hun bruker aktivt til å hjelpe innbyggerne i sin kommune. Veiviseren har hatt over 200 000 sidevisninger siden oppstarten for et drøyt år siden, og 45 000 unike brukere har vært innom.

Nplgflulpe4cbo2at10f

- Slike sykehjem vil vi ha flere av!

Nyheter   •   des 08, 2017 12:01 CET

- Regjeringen håper at mange kommuner tar en studietur til Os for å se på dette fantastiske senteret, sa statssekretær Line Miriam Sandberg under den offisielle åpningen av Luranetunet omsorgssenter.

Bshlr39crlr1b3plfuim
Ztcuqyd87ziurq57hqyx

- Eit forbilde på god bustadkvalitet

Nyheter   •   des 05, 2017 11:42 CET

I Kvednatunet utanfor Haugesund vert det oppført 110 bustader med ekstra gode bustadkvalitetar. Fellesareal som fremjer tryggleik og betre naboskap, samt god universell utforming, gjer at Husbanken har gitt prosjektet forbildestatus.

Voi4d9e2qqjicgngo2sd

Dette betyr statsbudsjettet for Husbanken

Nyheter   •   okt 20, 2017 10:18 CEST

​Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 12. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2018.

Olpgkovkwd4d5lyqqhgo

Husbanken krever tilbake 186 millioner kroner i bostøtte

Pressemeldinger   •   sep 12, 2017 13:43 CEST

8 100 personer fikk utbetalt til sammen 186 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2016. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Yphh0bkq0ze6evnnaxvr

Mer enn dobbelt så mange omsorgsplasser som i 2016

Nyheter   •   aug 30, 2017 11:24 CEST

​Husbanken ga kommunene tilsagn om investeringstilskudd til 1230 omsorgsplasser i løpet årets sju første måneder. Det var mer enn dobbelt så mange plasser som i samme periode i fjor, da det ble tilsagn om tilskudd til 600 plasser. Til tross for høy aktivitet i kommunene har Husbanken godt med tilskuddsmidler igjen resten av året.

Q8t85avjodvytn6ppez9

To milliarder ekstra til omsorgsboliger og sykehjem

Pressemeldinger   •   jun 22, 2017 09:50 CEST

Stortinget vedtok under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 21. juni å styrke investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem med 2,15 milliarder kroner. Den samlede tilsagnsrammen for tilskuddsordningen i 2017 økes dermed fra 2,95 til 5,1 milliarder kroner. Tilsammen gir den økte tilsagnsrammen rom for 3100 heldøgns omsorgsplasser.

Ctz34g8emwvsmb0uzes8

​Flinkest i klassen å skaffe bolig til bostedsløse

Pressemeldinger   •   jun 22, 2017 06:00 CEST

Bodø kommune har hatt en nedgang i antall bostedsløse på hele 70 prosent de siste fire årene. Kommunen har dermed den største prosentvise nedgangen i sin kommunegruppe.

Ba8htgrfyenrbudlamkb
Vuscnmdwynycbcrttlcl

​Færre bostedsløse i hovedstaden enn noen gang

Pressemeldinger   •   jun 06, 2017 14:30 CEST

For tjue år siden var det 2150 bostedsløse i Oslo. Nå er tallet 950. Det er det laveste registrerte antallet siden tellingene startet i 1996.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Avdelingsdirektør
 • Kommunikasjon
 • are.sauren@husbanken.no
 • 99551666
 • 32262700

 • Pressekontakt
 • Seniorrådgiver
 • Kommunikasjon
 • asmprpfbjorunn.tgcennfjord@husbafoueednkeninvgnh.no
 • 92416308
 • 32262655

 • Pressekontakt
 • Seniorrådgiver
 • Kommunikasjon
 • nvrmstmzinyra.nysonvisihyvxwbpxqenknwaiu@hobskusbabdluijnkenltaz.no
 • 90026028
 • 75549310

Om Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.

Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er byggenæringen, kunnskapsmiljøer og andre velferdsaktører.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi har ca. 330 ansatte fordelt på kontorer i Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Oslo og Trondheim.

Adresse

 • Husbanken
 • Grønland 53
 • 3045 Drammen
 • Norge