Siste nytt

Sosiale medier

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. Sjekk på Husbankens nettsider via artikkelen under om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. Sjekk på Husbankens nettsider via artikkelen under om du eller noen du kjenner kan få bostøtte.

Mange eldre tilpasser seg til alderdommen gjennom å flytte til ei mer lettstelt leilighet. Men når de vedlikeholder boligene sine er det sjelden for å øke tilgjengeligheten, viser en ny rapport NOVA, OsloMet har skrevet på oppdrag fra Husbanken.

Mange eldre tilpasser seg til alderdommen gjennom å flytte til ei mer lettstelt leilighet. Men når de vedlikeholder boligene sine er det sjelden for å øke tilgjengeligheten, viser en ny rapport NOVA, OsloMet har skrevet på oppdrag fra Husbanken.

Ønsker du videreutdanning og faglig påfyll i boligsosialt arbeid? Da kan studieemnet «Boligsosialt arbeid i partnerskap» fra Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) være noe for deg. Søknadsfrist: 15. mai.

Kurset legger vekt på strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studenten får en fordypning i sosialarbeidets samfunnsmandat og politiske virkefelt.

Studiet er utviklet i samarbeid med Husbanken. Mer informasjon finner du her:

Ønsker du videreutdanning og faglig påfyll i boligsosialt arbeid? Da kan studieemnet «Boligsosialt arbeid i partnerskap» fra Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) være noe for deg. Søknadsfrist: 15. mai. Kurset legger vekt på strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studenten får en fordypning i sosialarbeidets samfunnsmandat og politiske virkefelt. Studiet er utviklet i samarbeid med Husbanken. Mer informasjon finner du her:

Pressekontakt

Are Sauren

Are Sauren

Pressekontakt Fagdirektør 99551666
Jorunn Rogne Tennfjord

Jorunn Rogne Tennfjord

Pressekontakt Seniorrådgiver 92416308
Stina Sønvisen

Stina Sønvisen

Pressekontakt Seniorrådgiver 90026028

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk.

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Vi har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen
Norge