Skip to main content

Gjør ikke nok for trafikksikkerhet- midtdelere må prioriteres

Blogginnlegg   •   jun 18, 2013 13:25 CEST

Tirsdag 18. juni behandler Stortinget Nasjonal transportplan for neste periode. Trafikksikkerhet er ikke blant områdene det er grunn til å juble for i regjeringens forslag til NTP. De fleste dødsulykkene på norske veier skyldes møteulykker.  Utbygging av flere midtdelere bør derfor prioriteres for å redde flere liv på norske veier.

Gjennom merknadene til Nasjonal transportplan har de borgerlige partiene skapt forventninger om en kraftig utbygging av midtrekkverk på norske veger, hvis de vinner valget til høsten. Når Høyre, Frp og KrF skriver at dagens regjering ikke gjør nok og at de vil ha en raskere utbygging av midtrekkverk for å forbedre trafikksikkerheten, stiller vi spørsmålet om de selv vil levere på dette området?

Ikke akseptabel standard

-  Med dagens takt på utbygging av midtrekkverk, vil det ta alt for lang tid før vi når en akseptabel standard på norske veger, sier Morten Thorsrud, konserndirektør for privatkunder i  If Skadeforsikring.

-  Der er bra at opposisjonspartiene er mer ambisiøse når det gjelder utbygging av midtdelere, men det gjenstår å se om de kommer til å levere i praksis. Erfaringen til nå er jo at dette er et tema som politikerne er mer opptatt av i festtaler enn i praktisk politikk, sier Morten Thorsrud.

3 av 4 dødsfall skyldes møteulykker

De fleste alvorlige ulykker og dødsulykker i trafikken skyldes møteulykker eller eneulykker. Mer enn 3 av 4 dødsfall i trafikken skyldes denne type ulykker. Sannsynligheten for å bli sterkt skadet eller drept i denne type ulykker er dobbelt så stor som ved andre typer trafikkulykker. Det går frem av en ny analyse som If skadeforsikring har gjort av egen personskadestatistikk fra 2007 til 2012.

Nærmere 20 000 personskader og dødsfall i trafikken ble meldt til If i denne perioden. 384 personer ble rapportert drept og 1191 ble alvorlig skadet. Bak disse tallene ligger det mange menneskelige tragedier og lidelse.

-  Skal vi redusere antallet alvorlige ulykker, må det det gjøres noe med den norske veistandarden. Det samlede beløpet for vedlikeholdsetterslepet på det norske veinettet er mellom 40 og 50 milliarder kroner alt etter ambisjonsnivå. Dette er et gigantisk løft, men vi mener at en storsatsing på bygging av midtdelere og rekkverk må prioriteres, sier Morten Thorsrud i  If Skadeforsikring.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy