Skip to main content

Helseforsikring bidrar til bedre samfunnsøkonomi

Blogginnlegg   •   feb 25, 2013 09:51 CET

If skadeforsikring har 70 000 kunder som har helseforsikring gjennom sin arbeidsgiver. 14 000 av disse benyttet seg av sin forsikring i fjor.  Vi betalte ut 90 millioner kroner til kunder som trengte utredning eller behandling i 2012, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i If skadeforsikring.

If tilbyr kollektive helseforsikringer til arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende. Den viktigste effekten av denne forsikringen er at folk kan komme raskere tilbake i jobb etter sykdom. Vår helseforsikring er et supplement til det offentlige helsevesenet.

-Helseforsikringer er god samfunnsøkonomi, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i Norge.

-Arbeidstakere blir spart for lang ventetid med både smerter og usikkerhet. Arbeidsgiver får sine ansatte raskt tilbake i jobb og i tillegg blir ikke det offentlige helsebudsjettet belastet. Vi bruker kun private spesialister og sykehus både i Norge og utlandet.

Avspeiler nordmenns sykdomsbilde

70 prosent bruker helseforsikringen sin til behandling av muskel- og skjelettlidelser. Det vil si behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, bildediagnostikk som røntgen, MR og CT, samt ortopediske operasjoner.

Dette avspeiler egentlig i hovedsak hvilke sykdommer og plager norske arbeidstakere flest sliter med.

Ventetidene i det offentlige for bildediagnostikk er økende og det offentliges bruk av private aktører på dette området er nedjustert. Dette har ført til at flere velger å bruke helseforsikring til også dette.

Mange velger å benytte helseforsikring på grunn av at de havner i helsekøen i det offentlige både for å få stilt diagnose og behandling. Men stadig flere av de som benytter vår helseforsikring kommer nå direkte til oss uten å benytte det offentlige helsevesenet. 

Bekymringsfull trend

I Norge får de aller fleste et godt sykehustilbud gjennom det offentlige helsevesenet. Det er fritt sykehusvalg, men mange opplever allikevel at de må vente lenge på sykehusbehandling.

-Vi ser at flertallet av våre kunder har tillit til det offentlige helsevesenet når det gjelder behandling av livstruende og alvorlige sykdommer, men vi ser også at flere ser seg nødt til å bruke helseforsikringen også til dette.

Den mest bekymringsfulle trenden vi ser er utviklingen innen kreftbehandling i Norge. Stadig flere av våre forsikrede bruker helseforsikringen til å stille diagnose hos privat spesialist i Norge og fortsette behandling ved privat sykehus i utlandet. Både fordi det tar for lang til å få stilt diagnose og satt i gang behandling i det offentlige helsevesenet.

Ingen av de andre nordiske landene har et behov for å tilby privat kreftbehandling; det blir håndtert innenfor det offentlige med korte ventetider.Vi sender våre kunder til strålebehandling i Finland.

En annen utvikling vi har sett den senere tid er at flere nå bruker helseforsikring til behandling av hjerte- og karlidelser. Dette gjelder også store kirurgiske inngrep. Til dette bruker vi hovedsakelig spesialistsykehus i Danmark.

Vi ser også at stadig flere med yrkesskader som meldes inn til If, havner i helsekø. Disse velger å bruke helseforsikringen i stedet, for å komme raskere tilbake til jobb.

Antallet kunder som har behov for psykolog har også økt den i det siste.

If har også hatt flere kunder som har fått gjennomført rekonstruksjon av bryst etter kreftoperasjoner.

Fakta:

If har 70 000 forsikrede på helseforsikring

14 000 av disse benyttet helseforsikringen i fjor

120 av våre forsikrede ble sendt ut av landet for behandling, mesteparten for hjerte- og kar, men også flere til kreftbehandling

70 prosent av de som benyttet seg av helseforsikringen brukte det på grunn av muskel og skjelettplager.

De resterende er fordelt på områdene urologi, gynekologi, øye, nevrologi, psykologi/psykiatri, kreftbehandling og indremedisin.


 http://www.if.no/web/no/bedrift/forsikringer/person/helse/pages/helseforsikring.aspx

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy