Skip to main content

Arbeidsmiljøprisen til Oslo Lufthavn

Nyhet   •   des 07, 2011 12:06 CET

Den norske arbeidsmiljøprisen for 2011 er tildelt Oslo Lufthavn AS. Oslo Lufthavn har et godt system for sitt vernearbeid, heter det i begrunnelsen.

Et langvarig samarbeid mellom If Skadeforsikring og Arbeidsmiljøsenteret har vært drivkraften for tildelingen av Arbeidsmiljøprisen helt siden 1961. I styret til “If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet” er også Arbeidstilsynet og HMS-faglig forum representert, og det er dette styret som finsikter kandidater og står bak utdelingen av Den Norske Arbeidsmiljøprisen.

Den norske arbeidsmiljøprisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Kandidater kan være bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige og private virksomheter, eller annet.

Ved å gi Arbeidsmiljøprisen 2011 til Oslo Lufthavn AS, vil “If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet” signalisere nødvendigheten av systematisk og gjennomgripende HMS-arbeid i den krevende perioden de ansatte nå er på vei inn i. Det blir gjennomført omfattende byggeaktiviteter i forbindelse med utvidelsen av flyplassen, og de store endringene vil by på mange utfordringer for ledelsen, sikkerhets- og vernetjenesten og alle ansatte.

Da er det godt å vite at Oslo Lufthavn har et godt system for sitt vernearbeid. Det er rapportert om 44 vernerunder årlig, fordelt på 11 verneområder. Funnene i vernerundene legges inn i et rapporteringssystem, og blir systematisk fulgt opp.

Oslo Lufthavn har et eget avvikssystem hvor uønskede hendelser kan rapporteres 24 timer i døgnet. Det er utarbeidet systemer for systematisk oppfølging, og avvikene følges opp på toppledernivå.

Denne systematikken gjør det mulig å redusere arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og dette har også gitt seg utslag i en positiv utvikling av sykefraværet. Fra et nivå på over 7 prosent sykefravær i 2001, er det i 2. kvartal registrert et sykefravær litt under 4 prosent. Tendensen er at langtidssykefraværet går ned. Skader med fravær er også på et historisk godt nivå, med kun tre skader 2010. Selv om det er en nullvisjon i OSL med tanke på arbeidsrelaterte skader, så er 3 skader på ca. 500 ansatte uttrykk for en positiv utvikling.

Vi har også fått rapporter om høy trivselsfaktor, og en god vernetjeneste med engasjerte medarbeidere, og en egen arbeidsmiljødag hvert år. Med mål om å være en sunn organisasjon, har det i flere år vært et økende fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Dette gjelder utvidet helsekontroll for å avdekke arbeidsrelaterte helseproblemer, en bevisstgjøring om sammenheng mellom livsstil og helse og en motivasjon for sunne livsstilvaner. Det er også innført det som kalles energipauser, som er målrettet treningsprogram for å forebygge muskel- og skjelettplager for medarbeidere med mye stillesittende arbeid og med høyt arbeidspress. Dette er fortjenestefullt tiltak, da muskel- og skjelettlidelser fortsatt forårsaker flest sykefraværsdager i Norge.

Oslo Lufthavn har også i snart 10 år hatt en kollegastøtteordning, som skal yte hjelp og støtte til å mestre stress etter kritiske hendelser som har med arbeidssituasjonen å gjøre.

De ansatte ved Oslo Lufthavn jobber på mange ulike arbeidssteder, og det er stor variasjon i arbeidsoppgavene. Derfor er det også viktig å ha tydelige mål på hvordan organisasjonen skal ivareta de enkelte medarbeiderne. Godt samarbeid mellom ledelsen, vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre aktører på flyplassen er en forutsetning for å få dette til å fungere. Rapporter som vi har innhentet tyder på at dette samarbeidet fungerer utmerket.

I kriteriene for Den Norske Arbeidsmiljøprisen legges det også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort, er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre.

Arbeidsmiljøet i Oslo Lufthavn AS er blitt offentlig omtalt; både i lokale og i riksdekkende medier, og HMS-erfaringene fra OSL blir også videreformidlet på seminarer med deltakere fra helt andre bransjer.

Det er ingen virksomheter som er feilfrie når det gjelder å etablere et godt arbeidsmiljø, og derfor er det alltid plass til forbedringer. Men Arbeidsmiljøprisen deles ikke ut til såkalte perfekte virksomheter. Det er utviklingstendensen som blir vurdert, og det er systematikken, samarbeidsforholdene, initiativene og entusiasmen som er avgjørende.

Her scorer Oslo Lufthavn AS høyt. Virksomheten tilfredsstiller fullt og helt kriteriene, og er en verdig vinner i 2011.

Oslo, 7. desember 2011. 

Kontaktinformasjon:

Olav Breen, If Skadeforsikring – olav.breen@if.no

Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret – paul@arbeidsmiljo.no

Elisabeth Vatne-Lund, HMS-faglig forum – elvalu@ous-hf.no

Morten Kjerstad Larsen, Arbeidstilsynet - morten.larsen@arbeidstilsynet.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.