Skip to main content

Grunnløs NHO-kritikk mot naturskadeforsikring

Nyhet   •   okt 04, 2012 16:37 CEST

Konserndirektør Ivar Martinsen, If Skadeforsikring

VGs artikkel i dag om naturskadeforsikring er egnet til å gi forsikringskundene et galt inntrykk av hvordan forsikringsselskapene håndterer denne lovpålagte forsikringen, sier Ifs konserndirektør Ivar Martinsen i en kommentar.

- Naturskadeforsikringen ble lovpålagt for omkring 30 år siden, og siden den gang har forsikringsselskapene hatt ansvaret for å håndtere naturskadehendelsene overfor sine brannforsikringskunder. Gjennom denne lovpålagte forsikringen fikk norske husholdninger og bedrifter en trygg og solidarisk katastrofedekning, sier Martinsen.

Han understreker at forsikringsnæringen har løst sine naturskadeoppgaver på vegne av det offentlige på en god måte, og at næringen har etterlevd naturskadelovgivningen til punkt og prikke – også når det gjelder spørsmålet om avkastning av fondene.

- I VG-artikkelen fremstilles naturskadeforsikringen nærmest som en samfunnsmessig spareordning. Sannheten er at dette er forsikret risiko der forsikringsnæringen samlet står risiko inntil 12,5 milliarder kroner for en naturskadehendelse. Denne forpliktelsen er helt uavhengig av om det finnes fond eller ikke, sier Martinsen.

- Når Næringslivets Hovedorganisasjon nå kritiserer forsikringsbransjen, har de valgt feil adresse. Det er Justisdepartementet som eier lovgivningen, kommenterer han.

Martinsen medgir at det etter 30 år med samme naturskadelovgivning er behov for endringer i ordningen.

– Vår næring har selv påpekt behovet for endringer overfor departementet. Uavhengig av påtrykk fra NHO - ønsker vi en total gjennomgang av naturskadeordningen – ikke minst for å gjøre den mer markedsrettet, sier Martinsen.

Han kommenterer NHOs kritikk som overraskende og merkelig – og ikke minst fullstendig grunnløs.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy