Skip to main content

1 av 2 rektorer bekymret for trafikken rundt skolene

Pressemelding   •   aug 19, 2013 10:42 CEST

Mer enn halvparten av svenske rektorer anser at trafikksikkerheten rundt skolene er for dårlig, viser en fersk undersøkelse. Nordmenn ønsker kjøreforbud ved barneskolene, påpeker forsikringsselskapet If.

Den største trafikkfaren utgjør foreldre som leverer og henter barna med bil. På svenske skoler som har innført bilfri sone rundt skoleområdet, oppleves trafikkmiljøet som betydelig sikrere enn hos de som ikke har en slik sone.

Redde rektorer

For sjuende år på rad har If gjennomført en undersøkelse blant rektorene ved Sveriges grunnskoler. Mer enn halvparten – 55 prosent – av rektorene svarer at trafikksikkerheten er et problem. Det er en økning på 10 prosentpoeng siden i fjor. 6 av 10 rektorer mener foreldre som kjører til og fra skolen utgjør den største trafikkrisikoen ved deres skole.

Forsikringsselskapet If tror norske rektorer er på linje med de svenske.

Mer enn hver femte svenske rektor har opplevd en trafikkulykke rundt skolen, og mer enn halvparten er redd for at barn skal bli skadd i trafikken på skoleveien.

Bilnekt rundt skolen

I en spørreundersøkelse If Skadeforsikring gjennomførte i 2009 i Norge, ønsket 53 prosent av befolkningen et kjøreforbud på 200 meter rundt barneskolene. Undersøkelsen ble gjort blant 1900 nordmenn.

– 200 meter er en hypotetisk grense, og det kan være argumenter og praktiske utfordringer som tilsier både lengre og kortere grenser for biltrafikk rundt skoler. Poenget er imidlertid at et flertall i befolkningen ser problemene og ønsker seg tryggere veier for de små og myke trafikantene i og rundt barneskolene, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

– Å se for seg at et kjøreforbud rundt blir innført rundt er urealistisk, tror vi i If. Men at trafikksikkerheten må økes i og rundt skolene er åpenbar. Her gjenstår det mye arbeid, sier Clementz. 

De minste barna på skolen har verken fullt utviklet sidesyn eller dybdesyn og mangler erfaring i å vurdere situasjoner i trafikken som trygg eller utrygg. Dette gjør dem til svært sårbare trafikanter.

– Dessverre er ikke alle sjåfører klar over dette. Når høsten kommer med regn og dårlig dagslys må sjåførene være ekstra oppmerksomme, påpeker Sigmund Clementz.

Bringe- og hentebulker

– Vi ser med bekymring på at det innrapporteres mye småbulking på parkeringsplasser og stoppesteder morgen og ettermiddag ved norske skoler. Slike skader oppstår gjerne som følge av stress, mange biler og dårlig tilrettelegging for biltransport. Det sier seg selv at dette ikke er et heldig trafikkmiljø for seksåringer å oppholde seg i, sier Sigmund Clementz i If.

– Mange foreldre velger å levere barn til skolen med bil på grunn av manglende trafikksikkerhet når barna går på egenhånd. Dette er med på å øke trafikken og dermed forsterke problemet ytterligere, mener Clementz.

Rundt 3000 billister blir årlig tatt for å kjøre for fort i nærheten av norske skoler, viser tall fra Politidirektoratet. I tillegg får over 1500 bilister gebyr, de fleste for å kjøre uten bilbelte eller for å sikre barna i baksetet for dårlig.

Samtidig må man ha forståelse for at foreldre må ty til bil for å få barna levert på skolen i en travel hverdag, påpeker If.

Oslo, 19. august 2013

Pressekontakt i If Skadeforsikring:

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz, telefon 98 24 98 05 - sigmund.clementz@if.no


Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar