Skip to main content

Bilistene sliter med vinterkjøringen

Pressemelding   •   des 04, 2012 07:00 CET

Desember, januar og februar er de verste ulykkesmånedene på norske veier. I de tre vintermånedene meldes det 50% flere bilulykker til forsikringsselskapene enn i juli måned. If Skadeforsikring spør om nordmenns synsproblemer er en del av skadeforklaringen. 

If Skadeforsikring har analysert bilskadetallene for femårs-perioden 2007 – 2011.

- Skadetallene viser tydelig at norske bilister har problemer med å tilpasse kjøringen sin etter forholdene i mørketiden med sterkt vekslende kjøre- og føreforhold, sier rådgiver Jack Frostad i If Skadeforsikring.

I desember med alt julestresset kjører norske bilister oftest på parkerte biler. Hele 4.800 slike skader meldes forsikringsselskapene i desember hvert år.

Januar er måneden med mange forskjellige typer ulykker. Hovedvekten av skadene gjelder forbikjøringer, møting, rygging, påkjørsel bakfra og eneulykker der det ikke er andre biler involvert. Måneden er den nest verste i året når det gjelder antall ulykker med påkjørt parkert kjøretøy.

I februar er det klart flest ulykker knyttet til folks offensive kjøring som fører til mange møteulykker og ulykker i kryss. Februar topper også månedsoversikten for flest ulykker i forbindelse med forbikjøringer og påkjørsler bakfra.

- Årsakene til opphopningen av bilskader i vintermånedene er naturligvis flere. Det er i mange skadesaker for enkelt bare å skylde på vær- og føreforhold. En viktig, men litt ”glemt”, faktor i forklaringen er at mange bilister sliter ekstra med selve mørkekjøringen p.g.a. synet, kommenterer Frostad.

Undersøkelser som bl.a. Trygg Trafikk tidligere har fått gjennomført understreker nettopp dette. En av ti bilister sa i en undersøkelse at de ikke trodde de ville oppfylle minstekravet til godkjent syn om de sjekket synet. I en annen undersøkelse med politiet involvert fremkom det at 3 av 10 bilister har for dårlig syn til å kjøre bil.

- Vi vet at nesten 80 prosent av all sanseinformasjon ved bilkjøring kommer fra synet. Når såpass mange generelt sliter med synet under bilkjøring, blir naturlig nok problemet ekstra fremtredende i mørketiden og kan være en større skadeårsak enn vi liker å tenke på, sier Jack Frostad. Han legger til at bilister spesielt bør være oppmerksomme på at 60-åringer synsmessig trenger tre ganger så sterkt lys som 20-åringer, mens 40-åringer trenger dobbelt så mye lys som de på 20.  

Lysaker, 4. desember 2012.

Tallene er hentet fra FNOs trafikkskadestatistikk, og er basert på et gjennomsnitt av antall trafikkulykker for personbiler i perioden 2007 – 20011.

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2011. Antallet ansatte er 6 300. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikringer og personforsikring.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.