Skip to main content

Ferske førere i rattrus

Pressemelding   •   des 16, 2013 08:03 CET

Skremmende mange unge vedgår å ha kjørt i påvirket tilstand. Allerede etter 0,2 i promille begynner risikoen for ulykker å øke, understreker If Skadeforsikring. (Foto: If)


Mer enn hver fjerde bilfører mellom 18 og 25 år innrømmer kjøring i «dagen derpå»-rus.

Det går fram av en spørreundersøkelse Sentio Research Norge har gjennomført for If Skadeforsikring.

Samtidig erkjenner 1 av 5 i samme aldersgruppe å ha kjørt ekstremt fort alene. Så mange som 7 av 10 oppgir å ha sittet på i bil under råkjøring eller grisekjøring.

– Ulykkesrisikoen for unge og uerfarne førere er i utgangspunktet svært høy. Risikoen øker til et ekstremt høyt nivå når alkoholpåvirkning, bruk av andre rusmidler, piller og høy fart kommer på toppen, påpeker kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

I undersøkelsen vedgår hele 7 prosent å ha vært påvirket av dop- eller piller under bilkjøring.

– Kombinasjonen fart og rus er en livsfarlig cocktail. Allerede etter 0,2 i promille begynner risikoen for ulykker å øke, understreker Clementz.

Ung mann = 6x risiko
Forsikringsselskapet If har gjort beregninger på grunnlag av egen skadestatistikk som viser at ungdommer og unge voksne generelt har en langt høyere ulykkesrisiko enn godt voksne bilister. En gutt på 18-19 år har seks ganger høyere ulykkesrisiko bak rattet enn erfarne bilister. Jenter i samme alder har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i en ulykke. Unge menn har med andre ord dobbelt så høy risiko som sjåfør enn tilsvarende unge kvinner.

27 prosent av unge yrkesaktive mellom 18 og 25 år oppgir at de har kjørt ekstremt fort alene – mot bare 18 prosent av de som studerer, viser undersøkelsen er gjort på oppdrag av If Skadeforsikring.

Bare 10 prosent av kvinnene i undersøkelsen har kjørt ekstremt fort, mens 30 prosent av de unge mennene innrømmer råkjøring.

På landsbygda går det raskest unna: 35 prosent der har kjørt vesentlig høyere enn hva fartsgrensen tillater.

Flest unge menn i rattrus
Sigmund Clementz i If minner om at alkohol påvirker blant annet reaksjonsevnen og evnen til å bedømme potensielt farlige situasjoner.

– Unge kjenner nok promillebestemmelsene, men ikke alle tar inn over seg at en kvinne får en promille på 1,5 etter tre halvlitere øl, mens en mann på 80 kilo vil ha en promille på 0,8 etter tre halvlitere. Allerede ved 1,0 i promille er risikoen for ulykker mer enn tidoblet. Gutter og jenter kjører like mye dagen derpå, mens flere gutter enn jenter har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, viser vår undersøkelse, sier Clementz.

Han mener mye kan gjøres med skadeforebyggende arbeid, men at det ikke er tvil om at politi på veiene har en kraftig avskrekkende effekt. Politiets tilstedeværelse – med fare for bot, prikker og tap av førerkort – får 2 av 5 i gruppen mellom 18 og 25 år til å dempe trykket på gasspedalen.

Tilpasser hastigheten
Det er også positive funn i Ifs undersøkelse blant ungdom og unge voksne:

67 prosent sier de kjører mer forsiktig som følge av dårlige kjøreforhold, 56 prosent som følge av dårlige veier og 44 prosent for å slippe dyre reparasjoner.

43 prosent kjører mer forsiktig ut fra andre bilisters opptreden i trafikken.

Mest forsiktig i undersøkelsen fremstår unge småbarnsforeldre. 9 av 10 kjører mer forsiktig under dårlige kjøreforhold.


Kontaktperson i If Skadeforsikring:


Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 800 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar