Skip to main content

Nå er tiden inne for å berge eiendeler

Pressemelding   •   mai 23, 2014 14:30 CEST

Mens vannet stiger flere steder på Østlandet, er det allerede kommet inn skademeldinger til forsikringsselskapet If. Flytt dyre gjenstander før det er for sent, er rådet fra If.

NVE har sendt ut flomvarsel for Østlandet, og flere steder er flommen på full frammarsj. Ved flom er du oftest godt dekket forsikringsmessig her i landet, men det kan likevel være smart og ikke sitte og se på at vannet stiger.

- Hjelp selv til ved å holde avløp og stikkledninger åpne. Når du har gjort det bør du se om du har noe som står åpenbart utsatt til. Flytt så dette opp fra kjelleren eller høyere opp i terrenget, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If Skadeforsikring.

- Alle som har opplevd flomskader før, vet omtrent hvordan flommen rammer. En liten innsats for å berge store verdier kan vise seg å bli lønnsom.

På nettstedet www.varsom.no finnes det flere tips og god informasjon om flommen.

- Det er bare ett år siden sist storflom i Norge. Nå er vannet på vei oppover igjen. Det er godt å se at alle nødetater og andre berørte hjelpemannskaper sier de har god beredskap og er klare til å hjelpe. Vi er også klare til å bistå våre kunder, men vi håper at kundene ikke blir rammet så hardt som i fjor, sier Jon Berge hos If.

For den som allerede har fått en flomskade, er det også noe å passe på:

  • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
  • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
  • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
  • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
  • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
  • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
  • Rydd slam og lignende. Rengjør godt.
  • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
  • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
  • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Dette gjelder også i noen grad også skade på hage/hageanlegg/gårdsplass tilhørende privat bolig/fritidsbolig. Skader på arealer utenfor dette dekkes som kjent av det offentlige. Erstatning søkes Statens naturskadefond og skaden meldes lensmann.

Her kan du lese mer om hva Norsk Naturskadepool sier om flom.

Her kan du lese om naturskadeforsikring på nettsidene til Finans Norge.


If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar